header

vrijdag, 19 augustus 2016 14:19

Streep door Spuikanaal Nieuwe Sluis Terneuzen

De bouw van de nieuwe Sluis in Terneuzen gaat door, maar zonder blijvende voorziening voor het spuien. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raad van State naar aanleiding van het beroep dat gezamenlijk door Koninklijke BLN-Schuttevaer en EVO is ingediend. Uit berekeningen blijkt volgens de Raad dat de wachttijden voor de schepen zullen meevallen en er wordt gestreefd naar een betere verdeling tussen het schutten en het waterbeheer. Ondanks aangevoerde documentatie, waaronder ook argumenten van het havenbedrijfsleven die via leden van Portiz zijn aangevoerd, stelt de Raad van State tot teleurstelling van BLN-Schuttevaer vast dat de minister van Infrastructuur en Milieu in haar verweer voldoende heeft aangetoond dat een apart spuikanaal overbodig is.

Omdat in het Tracébesluit al een voorzet is gegeven op de inrichting van de ligplaatsen binnen het sluizencomplex, heeft BLN-Schuttevaer gepleit voor een veilige configuratie voor de binnenvaart. Echter,  de configuratie van de ligplaatsen is een aspect van uitvoering en dat hoeft volgens de Raad niet in het Tracébesluit te worden geregeld. Ook had BLN-Schuttevaer graag gezien dat de minister met haar ambitie tot groei van het goederenvervoer rekening had gehouden met extra ligplaatsen in de omgeving van de nieuwe sluis. Dit argument is afgewezen omdat het geen verband houdt met de aanpassing van het sluizencomplex waar het Tracébesluit op toeziet.

Overleg tijdens bouw nieuwe sluis gaat door
Komend jaar staat in het teken van de aanbesteding. Koninklijke BLN-Schuttevaer regio Zeeland en afdeling Terneuzen is betrokken bij de dialoog met de aannemers. Vanaf de start van het project Nieuwe Sluis Terneuzen is het bedrijf in gesprek met de projectorganisatie en zal dat het hele traject blijven. Het heeft naar eigen zeggen al diverse zorgen kunnen wegnemen en werkt nu gezamenlijk aan een zo veilig mogelijke inrichting van de ligplaatsen. Naar verwachting is de aannemer in het najaar van 2017 bekend en kan dan de bouw definitief beginnen. De bouw neemt zo’n vijf jaar in beslag, waardoor de eerste schepen waarschijnlijk in 2022 door de nieuwe sluis kunnen varen. Het hele project kost ruim € 900 miljoen en wordt in samenwerking met België gerealiseerd.

Procedure Tracébesluit
Het Vlaams-Nederlandse project Nieuwe Sluis Terneuzen heeft de procedure volgens de tracéwet doorlopen. Op 29 februari 2016 heeft de Nederlandse minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) het definitieve Tracébesluit getekend. Samen met de Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen op het ontwerptraceìbesluit heeft het Tracébesluit tot en met 25 april 2016 ter inzage gelegen. Hierop is door zeven partijen beroep aangetekend bij de Raad van State. Vervolgens heeft op 12 juli 2016 de inhoudelijke behandeling van de ingediende beroepsschriften bij de Raad van State plaatsgevonden.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties