header

vrijdag, 26 augustus 2016 11:27

Versnelde aanpak veertien dijkringen in Limburg

Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) gaat de dijken uit het hoogwaterbeschermingsprogramma in de Noordelijke Maasvallei versneld realiseren.

Ontwerp- en consultancybedrijven Arcadis en Witteveen+Bos hebben het deze zomer aanbestede ingenieurswerk daartoe gezamenlijk gegund gekregen. Het gaat om een raamovereenkomst voor veertien dijkringen in Noord- en Midden-Limburg. De ambitie is om de dijken in 2020 gereed te hebben, in plaats van in 2024 zoals oorspronkelijk gepland was.

Partnerschap
Met het raamcontract is voor de adviesdiensten tussen de € 7 miljoen tot € 12 miljoen gemoeid, in een looptijd van vijf jaar. Arcadis en Witteveen+Bos hebben de opdracht gezamenlijk gekregen voor hun voorstel voor samenwerking en partnerschap met het Waterschap en een plan van aanpak voor de eerste deelopdracht: de verkenning van kansrijke oplossingsrichtingen voor de verschillende dijktracés.
Opdrachtgever WPM en Arcadis/Witteveen+Bos gaan een relatie aan die verder gaat dan die van opdrachtgever-opdrachtnemer; gezien de tijdsdruk en projectomvang zijn ware partnerschap en samenwerking essentieel. De opgebouwde staat van dienst van Arcadis en Witteveen+Bos op het gebied van hoogwaterbescherming vormt hierbij een stevige basis. De overeenkomst heeft betrekking op diensten en producten voor de verkenningsfase, de planfase en de voorbereiding van de realisatie van het hoogwaterbeschermingsplan voor de dijkringen.

Belangrijke mijlpaal
De aanbesteding van de engineering van de dijkringen is voor WPM een belangrijke mijlpaal in de aanpak van de dijkversterkingen die het waterschap op het programma heeft staan. WPM-voorzitter Ger Driessen: “De dijken uit het hoogwaterbeschermingsprogramma worden door WPM versneld gerealiseerd. Wij hebben deze zomer hard doorgewerkt met als resultaat nu al een gunning van alle ingenieurswerk van alle veertien dijken.”

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties