header

woensdag, 31 augustus 2016 11:22

Start versterking dijktrajecten Schouwen

Het waterschap begint op 5 september met het versterken van drie dijktrajecten op Schouwen-Duiveland. Hiervoor verleende de algemene vergadering in mei het benodigde krediet. Er wordt begonnen met het traject Borrendamme (vm. Boerderij de Ruijter). Naar verwachting is dit traject op 15 oktober gereed.

Daarna worden trajecten Burghsluis-Schelphoek, Flaauwershaven en Zierikzee versterkt. De werkzaamheden aan deze dijktrajecten beginnen naar verwachting op 1 oktober en zijn op 31 december dit jaar afgerond.

Hinder
Omdat de werkzaamheden plaatsvinden aan de binnenkant van de dijk kan er ook tijdens het stormseizoen worden doorgewerkt. Het is niet nodig om wegen of fietspaden aan de buitenzijde van de dijk af te sluiten. De aan- en afvoer van materiaal gebeurt langs de aanliggende wegen. Tijdens de werkzaamheden is er dus sprake van werkverkeer.

Kwelwater
De drie dijktrajecten zijn in de periodieke toetsing die het waterschap in 2010 heeft uitgevoerd afgekeurd. De reden hiervoor ligt in binnenwaartse stabiliteitsproblemen van de dijklichamen en het verschijnsel piping. Piping is kwelwater dat onder de dijk doorstroomt waardoor grond/zanddeeltjes uitspoelen. Dat kan vervolgens leiden tot een verzwakking van het dijklichaam. Het werk aan het dijktraject tussen Zierikzee en Bruinisse sluit aan op eerder uitgevoerd herstel van de steenbekleding.

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van filterdoek (geotextiel) aan de binnenkant van de dijk. Deze bekleding wordt verzwaard met breuksteen, evenals het boventalud van de dijktrajecten. Het geotextiel voorkomt dat er nog zand- of kleideeltjes uitspoelen.

Bij het traject Boerderij de Ruyter wordt de dijk aan de landzijde breder gemaakt en komt de kruin van de dijk verder naar achter te liggen, zodat de stabiliteit van het dijklichaam gewaarborgd is. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt geanticipeerd op de nieuwe veiligheidsnorm die op 1 januari 2017 van kracht wordt.

Projectorganisatie Waterveiligheid
De drie Schouwse kustversterkingsprojecten worden uitgevoerd onder de vlag van de Projectorganisatie Waterveiligheid (POW). Dit is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en het waterschap. Door bij de uitvoering van kustveiligheidsprojecten gebruik te maken van elkaars kennis en expertise worden op die manier kosten bespaard. De projecten worden uitgevoerd en gesubsidieerd in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties