header

donderdag, 01 september 2016 11:15

Nominatie Hollandse kust voor ‘mooiste natuurgebied’

Dunea, gemeente Den Haag, gemeente Westland, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap, IVN, Stichting Duinbehoud en Stichting Duivenvoorde hebben daarom de Hollandse kust ingebracht voor de titel ‘mooiste natuurgebied van Nederland’. Dit meldt Hoogheemraadschap van Delfland in zijn nieuwsbrief.

Het werk van het hoogheemraadschap aan de veiligheid van het Delflandse deel van de Hollandse kust gaat hand in hand met natuurontwikkeling. Waar het kan, ligt zand los. Bij harde wind kan het verder de duinen in stuiven. Zo kan de kuststrook op een natuurlijke manier aangroeien en ontstaan verschillende leefmilieus waar diverse planten en dieren zich thuis voelen.

Broedplaats
De duinen zijn een broedplaats van (nieuwe) natuur. Vanaf de wandel- en fietspaden is er veel moois te zien. In Spanjaards Duin bij ’s-Gravenzande ligt een compleet nieuw natuurgebied met duinpoelen en duingrasland. In deze natte duinvallei is de groenknolorchis te vinden. Iets verderop, in natuurgebied De Banken, zitten in de winter smienten en slobeenden. Soms zijn er bijzondere vogelsoorten te zien, zoals de lepelaar, zomertaling, pijlstaart en tapuit.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties