header

woensdag, 07 september 2016 11:34

Borgsweer in Beeld

In het Groningse Borgsweer vinden op één locatie twee Spaarwaterpilots plaats. Het onderzoek wordt uitgevoerd waarbij drainagewater wordt opgevangen om het vervolgens ondergronds op te slaan. In tijden van droogte wordt het water uit de zoetwaterbel opgepompt en met behulp van druppelirrigatie bij de aardappels gebracht.

Om een goed beeld te geven van de locatie en alles wat hier gebeurd is een video gemaakt die Borgsweer in één keer omschrijft. Kijk de video hier.

Omdat Borgsweer zowel kampt met verzilting van de ondergrond als het risico op bruinrotbesmetting is het gunstig om hier de zoetwaterbeschikbaarheid te optimaliseren. Pootgoedteler Pieter Noordam is erg enthousiast over de proef: “Waar het eerste jaar voornamelijk een leerproces was zie je in het tweede jaar al een opbrengstverhoging. De grotere talzetting in de pootaardappels waar we met druppelslangen hebben geïrrigeerd zorgen voor de meeropbrengst.” Maak in deze video kennis met Pieter Noordam en de experts van Acacia Water en leer hoe zelfvoorzienendheid op perceelniveau in de praktijk werkt.

Bodemvocht als sturingsmiddel
Bodemvocht is in de aardappelteelt van groot belang. De pootaardappel is namelijk erg gevoelig voor zowel droogte- als natschade. In de periode van knolzetting is een vochtige bodem bijvoorbeeld essentieel. Druppelirrigatie maakt het mogelijk om op heel gericht moment een precieze hoeveelheid water toe te dienen. Deze vorm van precisielandbouw maakt optimalisatie van de groeicondities mogelijk en de oogstopbrengst te vergroten.

Het hydrologische effect van druppelirrigatie wordt geanalyseerd door op verschillende dieptes de bodemvocht, bodemtemperatuur, elektrische geleidbaarheid en vochtspanning gemeten. De metingen in het veld worden vergeleken met modelresultaten, dit zorgt voor de nodige onderbouwing geboden om agrariërs een gedetailleerd irrigatieadvies te geven.

Praktijkgerichte doorontwikkeling
Nu de pilots meerdere jaren lopen kunnen we vooruit kijken en ons richten op praktijkgerichte doorontwikkeling. Het centraal stellen van ondergrondse opslag en efficiënte beregening op lokaal niveau is de kennisbasis voor opschaling naar meerder agrarische bedrijven. Met onderzoek naar kosten, baten en de invloed van een maatregel op het oppervlaktewatersysteem zetten we weer een stap richting de praktijk en markt. Op lange termijn is de regionale schaal cruciaal.

Benieuwd naar de onderzoeksresultaten van Spaarwater I in Borgsweer? Lees dan door in de rapportages over eigen watervoorziening, vastlegging en afbraak van nutriënten en bacteriën en druppelirrigatie en fertigatie. Presentaties over dit onderwerp zijn hier vinden.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties