header

woensdag, 14 september 2016 15:30

Rijkswaterstaat samen met Mourik en Besix verder in project Doen

Onder de naam Combinatie NU heeft Rijkswaterstaat op 14 september Mourik en Besix geselecteerd om de komende tijd gezamenlijk de engineeringsfase van de Nijkerkerbrug vorm te geven. Met deze ‘pre-award’ is ‘fase 3’ van de aanbesteding van project Doen afgerond. In ‘fase 4’ starten Mourik en Besix en Rijkswaterstaat de samenwerking door het ontwerp van de Nijkerkerbrug te maken. In maart 2017 volgt vervolgens de definitieve gunning voor de realisatie van dit project.

Via Project Doen wil Rijkswaterstaat samen met marktpartijen onderzoeken op welke manier er beter met elkaar samengewerkt kan worden. Minder regels en betere samenwerking moeten leiden tot minimale verspilling van tijd en geld. Minder regels wil niet zeggen dat Project Doen geen afspraken maakt en geen eisen meer stelt; de regels en de bedoeling daarachter worden juist helder geformuleerd zodat ze het projectdoel ondersteunen en niet in de weg staan.

Relatie met marktvisie
Project Doen past goed binnen de Marktvisie die Rijkswaterstaat, brancheorganisaties en marktpartijen gezamenlijk hebben ontwikkeld en gepresenteerd op 13 januari 2016. Het doel van de Marktvisie is om de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en andere (publieke) opdrachtgevers en de markt vorm te geven voor de toekomst. Goede samenwerking is immers in het belang van alle betrokkenen, omdat het gemeenschappelijke doel – het gezamenlijk realiseren van een geslaagd project – centraal staat. Zo is er in het voortraject van de aanbesteding project Doen intensief samengewerkt met marktpartijen om gezamenlijk een geschikt aanbestedingsproces te ontwikkelen.

Bijzondere selectieprocedure
De selectie om van de oorspronkelijke vijftien kandidaten tot een winnaar te komen is bij project Doen daarom anders ingestoken dan gebruikelijk. Zo is de start van de samenwerking al tijdens het aanbestedingsproces begonnen, is prijs géén criterium voor selectie, is de klant tijdens de aanbesteding aan tafel gegaan met de gegadigden én heeft de klant mee beoordeeld. Ook wordt er beoordeeld op wederzijdse samenwerking én gaan RWS en Mourik en Besix samen het contract schrijven met daarin afspraken over scope, prijs en risico’s.

Nijkerkerbrug
Deze vernieuwende manier van werken wordt toegepast op de aanpak van de Nijkerkerbrug. In het derde kwartaal van 2018 moet deze ruim 50 jaar oude brug er weer voor 25 tot 30 jaar meegaan. Het is de bedoeling dat de gehele gww-sector gaat profiteren van de lessen die worden geleerd bij het toepassen van deze bijzondere werkwijze.

De voortgang van het project is te volgen op http://debouwcampus.nl/co-creatie-lab/vernieuwingsopgaven/item/project-doen

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties