header

maandag, 19 september 2016 13:16

Extra maatregelen om grondwaterstand te verlagen

De laatste laag slib werd zes maanden geleden aangebracht in de zijtak van het Twentekanaal om de grondwaterstand in het gebied rond het kanaal te herstellen. Na baggerwerkzaamheden in 2010 werd in het gebied een toename van kwel en vernatting geconstateerd.

De verwachting was dat door het aanbrengen van de sliblaag, en door het herprofileren van de kwelsloten, de effecten in de grondwaterstanden op korte termijn zouden dalen.
De situatie is wel vooruit gegaan, maar de daling blijft beperkt en voldoet niet aan de verwachtingen. De oorzaak hiervan wordt onderzocht. Een van de oorzaken is vermoedelijk een te geringe laag slib. Het slib in het kanaal is van uitzonderlijke schone kwaliteit. De hoeveelheid beschikbare slib van eenzelfde kwaliteit is daardoor beperkt, waardoor de aangebrachte laag op de bodem van het kanaal minimaal is. Daarnaast wordt onderzocht of de samenstelling van het slib optimaal is geweest. Slib bestaat uit onder andere water en kleideeltjes. Als er bijvoorbeeld onvoldoende kleideeltjes in het slib zitten, kan de aangebrachte laag de kanaalbodem niet goed afdichten.

Aanvullende maatregelen
Het aanbrengen van de sliblaag heeft dus niet tot het gewenste resultaat geleid. Rijkswaterstaat onderzoekt andere methodes en materialen om het grondwater te laten dalen tot het referentieniveau van 2001. Dit onderzoek en de voorbereiding van nieuwe werkzaamheden kost tijd. Om de wateroverlast voor de boeren in het omliggende gebied op korte termijn al te verminderen worden nog dit jaar maatregelen op hun percelen getroffen. Een van die maatregelen is wellicht het aanleggen van een drainagesysteem.
Eerder dit jaar heeft Rijkswaterstaat de kwelsloten al opnieuw geprofileerd, zodat het kwelwater goed en snel kan worden afgevoerd. Daarbij is het wel belangrijk dat de grondeigenaren hun kavelsloten ook goed blijven onderhouden.

Langetermijnoplossing
Het uiteindelijke doel is om tot een blijvende acceptabele situatie te komen voor de betrokken boeren en een oplossing te vinden, die niet alleen de problemen in het gebied rond de zijtak verhelpt, maar die ook een dergelijke situatie in de toekomst helpt voorkomen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties