header

woensdag, 21 september 2016 15:23

Prinsjesdag: aanpak wateroverlast is grootste zorg

De aanpak van wateroverlast door hemelwater wordt onderdeel van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De Algemene Waterschapspartij vindt het vanzelfsprekend dat 'waterschappen meer oog krijgen voor binnenstedelijke wateroverlast'.

De frequentie en intensiteit van regenbuien neemt sneller toe dan verwacht. De hoosbuien die op basis van de meest recente KNMI-scenario’s pas in 2050 werden voorspeld, vallen nu al. Toenemende kans op wateroverlast en hitte/droogte door het veranderende klimaat kunnen grote (economische) gevolgen hebben.
Deltacommissaris Wim Kuijken heeft aangekondigd dat wordt gewerkt aan een speciaalDeltaplan Ruimtelijke Adaptatie, dat al in 2018 klaar moet zijn. Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, is blij dat de aanpak van wateroverlast daarin wordt meegenomen. "Want wateroverlast is het belangrijkste thema voor de komende jaren."
Er is in de afgelopen tien jaar al voor € 1,5 miljard door de waterschappen geïnvesteerd in maatregelen tegen wateroverlast. Volgens Oosters is een verdubbeling van dat bedrag nodig. "Met vrijblijvende maatregelen komen we er niet. Een gezamenlijke aanpak met gemeenten, bedrijven en particulieren is hard nodig. Ook het Rijk moet daaraan ruimhartig bijdragen!", vindt de voorzitter van de Unie.
De Algemene Waterschapspartij onderschrijft dat er een bijdrage in kennis en in geld wordt verwacht van de waterschappen, die traditioneel meer waren georiënteerd op de boeren in het buitengebied. Inmiddels betalen in veel waterschappen de stedelingen de grootste helft van de waterschapslasten. "Dus is het vanzelfsprekend dat binnenstedelijke wateroiverlast in het vizier komt", zegt Hans Middendorp van de Algemene Waterschapspartij. "Bovendien hebben waterschappen de kennis en ook in toenemende mate de ervaring om integraal naar het probleem van binnenstedelijke wateroverlast te kijken. Het probleem is groter dan het aanpakken van de gemeentelijke riolering."

Groenblauwe daken
Voor gemeenten ligt er vooral de taak om het stedelijke gebied zo aan te passen dat het hevige regenbuien aankan. Dat kan bijvoorbeeld door ruimte te maken voor waterberging, vergroenen van de stad en door hemelwaterafvoer af te koppelen van de riolering. Ook in landelijk gebied zijn maatregelen mogelijk, zoals natuurontwikkeling waarbij water langer kan worden vastgehouden.
De Algemene Waterschapspartij vindt het belangrijk dat de waterschappen het instrumentarium ontwikkelen waarin 'alternatieve vasthoudmaatregelen', zoals waterberging op groenblauwe daken, doorlatende bestrating en waterbergende schoolpleinen, kunnen worden meegenomen in de de watersysteemanalyses (WSA). In zo'n WSA wordt per gebied de benodigde waterberging en de maximaal toelaatbare peilstijging berekend. "Zoals het nu is geregeld, kan een projectontwikkelaar geen afweging maken tussen open water en een waterbergend dak", benadrukt Middendorp.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties