header

maandag, 26 september 2016 14:54

Samenwerking Hanzeweg Deventer leidt tot duurzame reconstructie

De gemeenteraad van Deventer heeft in 2009 de visie ‘Duurzaam Deventer’ vastgesteld. Aan alle partners binnen de gemeente nu de taak om de gemeente in 2030 klimaatneutraal te krijgen. Items als duurzame energieopwekking en afval hebben al snel de aandacht. Het vertalen van duurzaamheidsambities naar concrete maatregelen voor projecten in de openbare ruimte blijkt voor veel gemeenten een grotere worsteling. De gemeente Deventer heeft voor het project Hanzeweg de handschoen opgepakt en werkt aan tastbare en noemenswaardige resultaten.

De gemeente Deventer gaat de verkeerscapaciteit op de Hanzeweg en het comfort voor fietsers vergroten. De Hanzeweg wordt hiervoor verbreed naar 2x2 rijstroken, daarnaast wordt de veiligheid voor alle gebruikers verbeterd. Verbreding van de Hanzeweg verlicht de verkeersdruk rond de binnenstad en garandeert de bereikbaarheid van Deventer op middellange en lange termijn. De ingreep maakt deel uit van het te ontwikkelen Hanzetracé, drager van de stad Deventer.
Het project wordt niet alleen gezien als ‘wegwerkzaamheden’, maar ook als katalysator voor economische ontwikkeling en upgrading van aangrenzende gebieden. De Hanzeweg wordt een inspirerende weg voor zowel weggebruikers als initiatiefnemers. Bij het verbreden van de weg heeft de gemeente dan ook hoog ingezet op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. 

Duurzame invulling
Duurzame ontwikkeling wordt wel omschreven als de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Een omschrijving waar niemand wat op tegen heeft, maar die gelijk ook de breedte van het onderwerp weergeeft. Er zijn gedurende het voortraject diverse sessies gehouden over de invulling van duurzaamheid op de Hanzeweg. Belangrijk uitgangspunt voor de gemeente is het wegtype ‘Robuuste weg’ uit het rapport ‘Vier duurzame wegconcepten’ van duurzaam GWW. De Robuuste weg kenmerkt zich door een onderhoudbaar en toekomstvast wegsysteem. Enkele kenmerken zijn: materiaalgebruik, materiaal besparing, langere levensduur, minder onderhoud, overdimensionering, robuust ontwerp, et cetera.
In het voorbereidingstraject dat DAGnl namens gemeente Deventer heeft uitgevoerd, heeft Stegginkinfra , met het concept Aardevol, ondersteunt om een duurzame invulling van het project te vinden.
Stegginkinfra is ontwikkelaar van Aardevol, een werkwijze die ondersteunt in het zoeken naar en realiseren van concrete duurzaamheidsresultaten in openbare ruimte projecten. Aardevol maakt werk van duurzaamheid.

Stegginkinfra heeft een Waardescan (in kaart brengen van bestaande waarden middels een App) van de bestaande openbare ruimte uitgevoerd. Aan de hand van de Waardescan en de door DAGnl uitgevoerde civieltechnische en milieukundige onderzoeken is een hergebruiksadvies geschreven waarin de grootste kansen op gebied van duurzaamheid en circulariteit voor dit project zijn uitgewerkt. De grootste kansen vormen de aanleiding voor de duurzame invulling van het contract.
In de verhardingsconstructie blijkt de meeste duurzaamheidswinst te halen. Er is gekozen voor een duurzame verhardingsconstructie op basis van de principes van de Robuuste weg. Hergebruik van het aanwezige zandpakket, dat gekwalificeerd is als zand voor aanvulling in plaats van zand voor zandbed, is het uitgangspunt. Hiermee is de afvoer van 15.000 m3 zand en aanvoer van nieuw zand voorkomen, een CO2-uitstoot van circa 18,5 ton (gelijk aan de uitstoot van circa 5.000 liter diesel) is hiermee voorkomen. De aannemer is vrij de bovenliggende verhardingsconstructie naar eigen inzicht in te vullen.
In het ontwerp zijn daarnaast veel betonmaterialen voorzien. Betonmaterialen hebben door het gebruik van primaire grondstoffen (zand en grind) en cement een hoge milieubelasting. Door de juiste uitvraag heeft degemeente de aannemer gevraagd de meest duurzame betonmaterialen te leveren en zal hierdoor een aanzienlijke duurzaamheidswinst weten te behalen.
Norbert Mulder (projectmanager gemeente Deventer): “Aardevol heeft bijgedragen aan de vraagstukken die wij hadden op gebied van duurzaamheid, voornamelijk de concreetheid van het concept spreekt mij erg aan. We gebruiken het nu in het hele contract voor de Hanzeweg en het is belangrijke input voor ons.”
De aanleg van een infiltratieriool en het hierop aansluiten van omliggende bedrijven maakt dat tot zes hectare verhard oppervlak kan worden afgekoppeld. Nog een extra duurzaamheidsresultaat.

Unieke samenwerking
DAGnl (waar Buro Hoogstraat onderdeel van uitmaakt) heeft voor de gemeente het ontwerp vertaald naar een definitief ontwerp, contract en tekeningen en heeft de aanbesteding begeleidt. Om de eisen ten aanzien van duurzaamheid goed in het contract verwoord te krijgen is een unieke samenwerking ontstaan tussen DAGnl, Stegginkinfra en de gemeente Deventer.
Voor de betonmaterialen heeft Stegginkinfra gebruik gemaakt van de BRL ‘Bouwprojecten met duurzaam beton’ en de samenwerking aangegaan met Netwerk Betonketen. Netwerk Betonketen stimuleert en realiseert het gebruik van CO2-arm en circulair beton.
Een samenwerking tussen uiteindelijk vier partijen die uitblinkt in respect voor, en vertrouwen in elkaars werk. De wens om samen een project neer te zetten dat niet alleen uitblinkt in beeldkwaliteit en technische kwaliteit maar nadrukkelijk ook in duurzaamheid. Duurzaam werken doe je tenslotte samen!

Loslaten
De gemeente Deventer laat duidelijk zien dat ze los durft te laten, zonder de grip op het project te verliezen. Door te kiezen voor een RAW-bestek met hybride-posten maakt ze duidelijk aan welke eisen niet te tornen valt en waar juist ruimte voor vrijheid is. Hierdoor heeft de gemeente grip op de gevoelige aspecten van het project en gebruikt ze de kracht van de aannemer voor innovatie.
Het contract bestaat uit een RAW-bestek en een inschrijvingsleidraad. Via de inschrijvingsleidraad zijn de hybrideposten ondergebracht in de EMVI-criteria. Op deze manier geeft de aannemer aan hoe invulling wordt gegeven aan de verhardingsconstructie en CO2-arm en circulair beton. De aannemer kan een aanzienlijke korting krijgen wanneer zijn aanbieding goed aansluit bij de eisen van de gemeente.
De invulling voor duurzaam en circulair beton bestaat uit het uitvragen van duurzame betonbanden, -tegels, -straatstenen en -riolering. De aannemer krijgt korting naar het percentage CO2-reductie, percentage secundaire toeslagmaterialen en de reductie van de MKI-waarde (MilieuKostenIndicator).
De verhardingsconstructie is verdeeld in de fundering en de asfaltconstructie. Het bestaande zandpakket van zand voor aanvulling is als uitgangspunt aan de aannemers meegegeven. Met behulp van een referentieconstructie zijn de eisen voor de aannemer inzichtelijk gemaakt. De aannemer is vrij in de keuze van zijn funderingsmateriaal en mag zelfs materialen die niet in de Standaard RAW benoemd zijn toepassen. Voorwaarde is wel dat er geen milieuerfenis mag ontstaan. In de beoordeling wordt onder andere gekeken naar de materiaalkeuze en de herbruikbaarheid van het materiaal in de toekomst.
De asfaltconstructie is vrij invulbaar voor de aannemer. Met behulp van berekeningen toont de aannemer aan dat de asfaltconstructie minimaal gelijkwaardig is aan de referentie. In de beoordeling wordt gekeken naar de verlenging van de levensduur en beperking van de laagdikte ten opzichte van de referentie.

Start werkzaamheden
In de aanbesteding blinkt BAM uit in de invulling van het plan van aanpak en weet hiermee van de aanbieders de hoogste fictieve korting te halen. BAM weet een dunne fundering aan te brengen van 21 cm hydraulisch menggranulaat en een asfaltconstructie van 15 cm. Hiermee garandeert de BAM een levensduur van vijftig jaar. Al het asfalt komt van de asfaltcentrale die op steenworp afstand van het werk staat en er is gekozen voor diverse duurzame invullingen van de asfaltmengsels. BAM zet daarnaast ‘schone’ euro zes voertuigen in. Voor de betonnen bestratingsmaterialen levert BAM duurzaamheidsniveau A+, waarmee meer dan 35 procent grindvervanger in de materialen wordt toegepast en een CO2-reductie van meer dan 35 procent wordt behaald.

Op 19 september is het startsein voor de werkzaamheden gegeven, eind 2017 is het gehele werk afgerond.

 

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties