header

woensdag, 05 oktober 2016 14:19

Uitbreiding Bodemrisicokaart

MWH, nu onderdeel van Stantec, heeft de MWH Bodemrisicokaart (www.bodemrisicokaart.nl), de zelf ontwikkelde digitale kaart waarmee in heel Nederland in één oogopslag alle bodemkwaliteitgegevens inzichtelijk zijn, uitgebreid. Samen met Raap en T&A Survey heeft MWH informatie over de archeologische onderzoeksplicht en de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aan de Bodemrisicokaart toegevoegd.

De MWH Bodemrisicokaart wordt op grote schaal gebruikt door landelijke netbeheerders en aannemers om snel en goedkoop veiligheidsrisico’s te kunnen inschatten bij graafwerkzaamheden. Tot nu toe ging het uitsluitend over de aanwezigheid van bodemverontreiniging, maar ook archeologische vondsten en explosieven kunnen het graafwerk ernstig ontregelen.

Inzicht in mogelijke onderzoeksplicht
Gemeenten maken zelf in bestemmingsplannen een afweging op welke plaatsen een archeologisch onderzoek verplicht is. Sommige gebieden zijn volledig vrijgesteld, voor andere zijn vrijstellingsgrenzen vastgesteld voor de diepte en omvang van de bodemingreep. Om al in een vroege fase van planvorming inzicht te geven in de mogelijke onderzoeksplicht, heeft MWH samen met archeologisch advies- en onderzoeksbureau Raap een kaartlaag voor de Bodemrisicokaart ontwikkeld die direct inzicht geeft in de regels die voor een bepaald gebied gelden. Marten Verbruggen, directeur van Raap: “Vaak wordt men pas laat in het proces geconfronteerd met de archeologische onderzoeksplicht, als de plannen al redelijk definitief zijn en archeologisch onderzoek nog lastig in te plannen is. Vertraging en hoge kosten kunnen het proces behoorlijk verstoren. Door het tijdig raadplegen van deze kaart kan de initiatiefnemer al vanaf de beginfase van het project rekening houden met het archeologische aspect en de eventuele consequenties ervan. Positief voor de zowel voortgang van het project, als de archeologie.”

Kaartlaag voor niet gesprongen explosieven
Omdat explosieven een bedreiging kunnen zijn voor de veiligheid van werknemers en omgeving, is het wettelijk verplicht om deze risico’s inzichtelijk te hebben voordat de grondroering plaatsvindt. MWH heeft samen met bodemonderzoeksbureau T&A Survey een kaartlaag samengesteld voor niet gesprongen explosieven (NGE) die direct een indicatie geeft van het risico op de aanwezigheid van explosieven die zijn overgebleven uit de Tweede Wereldoorlog. De kaartlaag geeft op basis van verschillende nationale en internationale historische informatiebronnen aan of er sprake is van een aantoonbaar verhoogd risico waardoor nader explosievenonderzoek noodzakelijk is. Michiel van Oers, afdelingsmanager van T&A Survey: “Door de toevoeging van deze kaartlaag kan de Bodemrisicokaart nu worden geraadpleegd om vast te stellen of een bureaustudie volgens de vigerende wetgeving (WSCS OCE) verplicht is. Als deze aanleiding geeft om explosieven te verwachten en er dieper wordt gegraven dan de achterliggende tachtig jaar is gebeurd, dan is nader explosievenonderzoek noodzakelijk. Net als bij de andere kaartlagen kan die worden aangevraagd via de applicatie en worden de bevindingen toegevoegd aan de database. In de toekomst zullen tevens steeds meer resultaten van historische vooronderzoeken worden toegevoegd, waardoor dan direct kan worden gezien of een gebied conform wetgeving ‘verdacht’ of ‘onverdacht’ is.”

Unieke oplossing
Rik de Visser, businesslinemanager Infrastructuur bij MWH: “De toevoeging van deze kaartlagen maakt de Bodemrisicokaart een unieke oplossing voor iedereen die in de grond aan het werk moet. Het wordt voor de gebruiker nu mogelijk om in één oogopslag alle beschikbare gegevens in te zien over de kwaliteit van de bodem en de gevaren die het werk opleveren voor de mensen die in de grond werken en de schatten die zich in de grond bevinden. We zijn trots dat we met deze specialisten ons product nog sterker konden maken.”

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties