header

vrijdag, 14 oktober 2016 10:44

Delfland Circulair

Witteveen+Bos en Metabolic ondersteunen Hoogheemraadschap van Delfland bij de ontwikkeling van een strategie voor kringloopsluiting en zelfvoorzienendheid.

Inspelend op toenemende schaarste aan grondstoffen, uitputting van ecosystemen en toenemende druk op de zoetwatervoorziening wil Delfland kringlopen sluiten en toewerken naar zelfvoorzienendheid. Binnen Delfland lopen al diverse projecten en activiteiten op dit gebied, maar het ontbreekt aan een integrale en overkoepelende strategie, waarmee een optimale mix van kosteneffectieve maatregelen samen met de omgeving kan worden gerealiseerd.
In de eerste fase worden de belangrijkste materiaalstromen in kaart gebracht waar Delfland direct of indirect mee te maken heeft (energie, water en grondstoffen). Vervolgens worden met een impactanalyse de knelpunten (circulaire hotspots) zichtbaar gemaakt. In de tweede fase wordt deze analyse getoetst en aangescherpt in workshops met stakeholders en verder verdiept door beantwoording van (opgehaalde) kennisvragen. De uitkomsten worden gevisualiseerd in een circulaire potentiekaart en uitgewerkt in een strategiedocument.
Voor dit unieke project hebben ingenieursbureau Witteveen+Bos en adviesbureau Metabolic de krachten gebundeld. Witteveen+Bos (hoofdaannemer) is verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement en levert de inhoudelijke expertise op het gebied van grondstoffen, (afval)water en energie. Metabolic is verantwoordelijk voor het in kaart brengen en visualiseren van de kringlopen. Samen leveren we de bouwstenen voor de ontwikkeling van een integrale en overkoepelende strategie: Delfland Circulair.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties