header

woensdag, 02 november 2016 11:21

Ontwerp-projectplan ‘Blauwe Poort Laarbeek’ ter inzage

Waterschap Aa en Maas en de gemeente Laarbeek hebben het ontwerp-projectplan ‘Blauwe Poort Laarbeek’ vastgesteld. In dit projectplan wordt verder invulling gegeven aan waterbeheer, cultuurhistorie, natuurontwikkeling en recreatie in het projectgebied. Het plan is in samenwerking met het waterschap, de provincie Noord-Brabant, de gemeente en betrokken partijen in het gebied opgesteld en ligt nu ter inzage.

Het projectgebied van de Blauwe Poort ligt aan de noordoostzijde van Beek en Donk, en grenst aan Bemmer IV, Boerdonk en de Snelle Loop. Aanleiding voor het project is het grote aantal grootschalige ruimtelijke initiatieven in het gebied, zoals de opwaardering van de N279 en de water- en groenopgaven die er liggen. Sinds 2014 zijn de gemeente Laarbeek en waterschap Aa en Maas in samenwerking met diverse partners in het gebied aan de slag gegaan om tot een ontwerp-projectplan te komen. Hieruit is het project Blauwe Poort Laarbeek ontstaan, een innovatief waterproject dat refereert aan de ambitie van de gemeente Laarbeek om zich te profileren als Waterpoort van de Peel.

Wat gaat er gebeuren?
De gemeente en het waterschap pakken samen meerdere doelen op. De innovatieve waterberging is de eerste stap. Peter van Dijk, bestuurslid bij waterschap Aa en Maas: “Behalve het opvangen van water in perioden van wateroverlast, zal ook het water worden vastgehouden voor droge perioden. Deze ontwikkeling is belangrijk voor de agrarische sector, omdat de verwachting is dat klimaatverandering onder andere zal leiden tot toename van droge perioden. Bijzonder is dat hier met piek- en seizoenberging wordt toegewerkt naar een duurzaam watersysteem en als een van de eerste in Nederland ook zo in de praktijk wordt uitgevoerd." Wethouder Briels van de gemeente Laarbeek vult aan: “Binnen het project valt ook het realiseren van recreatieve voorzieningen, zoals wandel- en fietspaden met aansluiting op het knooppuntennetwerk. Zo maken we het gebied en het water hierin aantrekkelijk en bereikbaar en geven we invulling aan onze ambitie als Waterpoort van de Peel. Bovendien past het project ook prima binnen ons streven om op een duurzame manier met onze omgeving en dus ook met ons water om te gaan.”

Ontwerp-projectplan
De innovatieve waterberging is als eerste uitgewerkt en vertaald naar een ontwerp-projectplan. Zodra het kavelruilproces op een goede manier is afgerond worden ook de overige werkzaamheden (onder andere verbreding recreatief netwerk, beek- en landschapsherstel en aanleg van de ecologische verbindingszone) uitgevoerd.

Inloopavond
Voor geïnteresseerden vindt een inloopavond plaats op woensdag 9 november. Deze duurt van 16.00 uur tot 20.00 uur en vindt plaats in het Boerenbondsmuseum, Pandelaar 106 in Gemert. Hier kan onder andere het projectplan en de gebiedsvisie worden ingezien en er zijn betrokken partijen en specialisten aanwezig die vragen kunnen beantwoorden.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties