header

woensdag, 02 november 2016 11:34

Onderzoek naar markering fietspaden Drenthe

Drenthe wil graag de fietsprovincie van Nederland zijn. Daar horen goede fietspaden bij. In totaal wordt een investeringsbedrag van ruim 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarbij de fietsmiddelen breed worden ingezet.

Gemeenten en terreinbeheerders gebruiken het geld om een recreatief fietspad op te knappen of een stukje ontbrekend fietspad aan te leggen of de onderhoudskwaliteit te verbeteren. Ook wordt geïnvesteerd in de verkeersveiligheid. De niet te stuiten opmars van de e-bike heeft de gemiddelde rijsnelheid van de fietser opgevoerd en zorgt er ook voor dat steeds meer mensen de fiets gaan gebruiken voor woon-werkverkeer. Beide factoren vragen om fietspaden die ook onder slechte lichtomstandigheden veilig zijn. Voldoende zichtbaarheid van markeringen wordt dus steeds belangrijker.

Metingen
De provincie Drenthe heeft aan KOAC•NPC opdracht gegeven om over een lengte van ongeveer 250 km de kwaliteit van de wegmarkering op fietspaden te onderzoeken. Om de metingen te kunnen uitvoeren heeft KOAC•NPC een e-bike met aanhanger uitgerust. Daarna is een medewerker op pad gestuurd om elke 300 m de toestand van de markering te beoordelen (aan- of afwezig, verontreinigd, beschadigd) en om de nachtzichtbaarheid en de dagzichtbaarheid onder droge condities te meten.

Bij onderzoek naar de nachtzichtbaarheid wordt de helderheid van een wegmarkering gemeten zoals bestuurders van voertuigen, en in dit geval fietsen, ze waarnemen wanneer de markering enkel door de koplampen wordt aangestraald en niet door andere lichtbronnen zoals openbare verlichting. Nachtzichtbaarheid is dus van cruciaal belang bij markeringen op wegen buiten de bebouwde kom vooral op bochtige wegen waar geen openbare verlichting is. De dagzichtbaarheid wordt vastgelegd in de kleurtint van de markering inclusief verzadiging en de intensiteit.

Eisen
De Standaard RAW Bepalingen 2015 bevatten in hoofdstuk 32.1 specificaties waaraan de nacht- en dagzichtbaarheid van wegmarkering moeten voldoen. Door de meetresultaten te toetsen aan deze eisen, heeft de provincie Drenthe een overzicht gekregen van de verdeling van de kwaliteit van de fietspadmarkering over de hele provincie waardoor duidelijk is geworden waar en hoeveel herstelmaatregelen nodig zijn. 
In de dagelijkse praktijk worden markeringen die onder verkeer liggen slechts sporadisch gemonitord. Veel wegbeheerders zien de markering niet als veiligheidsrisico. Het onderzoek heeft aangetoond dat de kwaliteit van de wegmarkering niet als vanzelfsprekend mag worden aangenomen, zelfs niet op fietspaden en ook niet bij toepassing van gecertificeerd materiaal. Een kritische blik en een kwaliteitsinventarisatie om de zoveel tijd is op zijn plaats.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties