header

dinsdag, 08 november 2016 13:23

Inzicht in waterschapswerk voor een klimaatrobuust Nederland

Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, presenteert woensdag 9 november Waterschapspeil 2016 aan de Commissie voor Infrastructuur en Milieu in de Tweede Kamer. Elke twee jaar doen de waterschappen gezamenlijk verslag van hun resultaten. De onderliggende cijfers zijn, als transparante overheid, toegankelijk voor het publiek via waterschapsspiegel.nl. 

Onze watersystemen worden tot het uiterste op de proef gesteld. Zowel door het klimaat, als door het intensieve gebruik van het systeem door landbouw, industrie, recreatie en natuur. De rapportage Waterschapspeil geeft inzicht in wat de waterschappen de afgelopen jaren hebben bereikt met het uitvoeren van hun kerntaken en welke factoren daarop van invloed zijn. Hans Oosters: "Dit inzicht is van groot belang. Zowel voor de waterschappen zelf, die de onderliggende cijfers en vergelijkingen gebruiken om zich steeds verder te verbeteren, als voor onze omgeving met wie wij samen werken aan een steeds veiliger en leefbaarder Nederland."

Alle hens aan dek
De leefbaarheid in ons land is in grote mate afhankelijk van het klimaat, en het klimaat verandert sneller dan voorzien. Extreme neerslag komt ongeveer twee keer zo vaak voor als in het verleden, en dit zal in de toekomst verder toenemen. Oosters: "Waterschappen staan als eerste aan de lat in de strijd tegen wateroverlast. We moeten in een nog hoger tempo dan verwacht anticiperen op de klimaatveranderingen. De hoosbuien die pas in 2050 werden voorspeld, vallen nu al." Ook in droge perioden moeten we ervoor zorgen dat er voldoende zoetwater beschikbaar blijft. Het is een vraagstuk voor heel Nederland om zo goed mogelijk om te gaan met de veranderende weersomstandigheden. De waterschappen nemen, zoals opgenomen in het Deltaprogramma 2017, het initiatief om samen met andere partijen met wateroverlast aan de slag te gaan.
Het verbeteren van de waterkwaliteit is een kwestie van lange adem. Het water wordt schoner, maar we zijn er nog niet. We meten nog geregeld te veel gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en geneesmiddelen. Het is daarom beter om met elkaar te zorgen dat er zo weinig mogelijk stoffen in het water terechtkomen die we er niet in willen hebben. Dat is eerlijker, duurzamer en op termijn goedkoper.

Beperkte stijging waterschapsbelastingen 2017
Ondanks de grote opgave op het gebied van waterveiligheid en waterkwaliteit weten de waterschappen de beperkte lastenstijging van de laatste jaren ook in 2017 vast te houden. Uit een eerste prognose van de Unie van Waterschappen blijkt dat gezinnen met een eigen woning naar verwachting volgend jaar gemiddeld 4 euro meer waterschapsbelasting betalen dan in 2016. De tarieven zijn nog niet definitief vastgesteld, maar voorlopige cijfers geven deze gematigde stijging aan in 2017. Een gezin met een koopwoning van 200.000 euro betaalt volgend jaar gemiddeld 320 euro aan waterschapsbelasting. Waterschapsbelastingen zijn regionale belastingen, de hoogte hangt af van de inrichting van het gebied, de specifieke taken van het waterschap en de eisen die in het gebied worden gesteld. In januari 2017 zijn alle tarieven definitief bekend.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties