header

donderdag, 17 november 2016 11:50

Basisregistratie Grootschalige Topografie Zeeland gereed

De Basisregistratie Grootschalige Topografie Zeeland (BGT) werd gisteren opgeleverd. Volgend jaar wordt de BGT wettelijk verplicht voor overheden. De BGT is een landelijk initiatief en is een gedetailleerde kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen en groen op eenduidige wijze zijn vastgelegd. In Zeeland is dit gedaan door het waterschap, de gemeenten en de provincie. Voorheen hadden alle overheden eigen kaartsystemen. Nu is er een uniform systeem waarin gegevens op dezelfde manier ingevoerd, bijgehouden en gemuteerd worden. Vanaf 1 januari 2017 kunnen alle Nederlanders gratis gebruik maken van de BGT. De kaart is te vinden op http://pdokviewer.pdok.nl/.

Gisteren hielden de Zeeuwse overheden een gezamenlijke landmetersdag. Alle deelnemers ontvingen een oorkonde waarin staat dat ze aangesloten zijn bij de BGT. Tevens presenteerden het waterschap, de Provincie en de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) een convenant waarin het gezamenlijk bijhouden van de BGT wordt geregeld. Dijkgraaf Toine Poppelaars van het waterschap verzorgde een toelichting op dit convenant. Later wordt dit door alle partijen ondertekend.

Sluitstuk
Er is jarenlang gebouwd aan de gemeenschappelijke kaart. Dit convenant is het sluitstuk van een jarenlange voorbereiding en samenwerking tussen alle Zeeuwse overheden. Het tastbare resultaat is uniforme invoer van gegevens die op een gezamenlijk platform voor overheden, bedrijven en burgers ontsloten worden. Dit brengt grote voordelen met zich mee. Betere dienstverlening voor de burger, administratieve lastenverlichting, betere samenwerking tussen overheden en kostenbesparingen omdat niet iedereen eigen kaarten hoeft te vervaardigen. De oplevering van de BGT is een voorbeeld van regionale samenwerking waarbij zowel de deelnemende partijen, als, burgers voordeel bij hebben.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties