header

dinsdag, 22 november 2016 08:29

Combinatie L2T krijgt opdracht voor bouw tweede sluis

Rijkswaterstaat gunt de bouw van een tweede sluis bij Eefde definitief aan aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T), een samenwerking tussen TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros. L2T wordt verantwoordelijk voor de voorfinanciering, het ontwerp, de bouw en 27 jaar onderhoud van de nieuwe sluis.

De aannemerscombinatie begint eind 2017 met voorbereidende werkzaamheden. Naar verwachting start de daadwerkelijke bouw van de tweede kolk in 2018. Medio 2020 varen de eerste schepen door de nieuwe sluis. Een tweede sluiskolk bij Eefde verkort de wachttijden voor schepen en maakt deze belangrijke toegang tot Twente minder kwetsbaar bij onderhoud en calamiteiten. De nieuwe kolk is geschikt voor klasse Va-schepen, het grootste type schip dat na de verruiming van de Twentekanalen wordt toegestaan.

Beide partijen kijken tevreden terug op de aanbestedingsprocedure. Gerold Schaap, tendermanager Mobilis TBI: "Wij hebben alle dialooggesprekken als erg open en transparant ervaren met respect voor elkaars belangen. We hebben onze plannen op tafel kunnen leggen en nuttige feedback ontvangen, waardoor we de gekozen maatregelen verder konden aanscherpen en een voor Sluis Eefde optimale aanbieding hebben kunnen doen."
Victor Röling, contractmanager Rijkswaterstaat, is blij met deze reactie. "We hebben inderdaad getracht, in lijn met de Marktvisie, de marktpartijen zo goed mogelijk uit te dagen én te faciliteren om die optimale bieding te kunnen doen. Ik ben zeer tevreden hoe dit heeft uitgepakt. Rijkswaterstaat kijkt uit naar het voortzetten van deze productieve samenwerking, zodat we samen iets moois kunnen neerzetten in Eefde."

Zonnepanelen 
De nieuwe kolk is zodanig ontworpen dat deze energieneutraal is. De technische installaties worden energiezuinig uitgevoerd. De energie, die nog nodig is voor bediening van de kolk, wordt straks op het sluiscomplex opgewekt met zonnepanelen.
De nieuwe kolk krijgt een voor Nederland unieke segmentdeur aan de kanaalzijde van het complex. Jan Dirk Voorwinde, technisch manager Rijkswaterstaat: "Een segmentdeur ligt plat op de bodem als de sluis is geopend en draait vanuit die positie omhoog als de sluis wordt gesloten. Deze deur is is ook nog werkzaam bij zeer hoge waterdruk. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de andere deur in de sluis beschadigd raakt en deze zijn waterkerende functie verliest. Hierdoor kunnen grote verschillen in het waterniveau ontstaan. Bij een calamiteit in de sluis draagt deze functionaliteit dus bij aan de veiligheid."

Nieuw bediengebouw
Rijkswaterstaat heeft de markt uitgedaagd om bovenop wat reeds was uitgevraagd en binnen de gestelde maximale prijs meerwaarde te creëren voor het sluiscomplex. Schaap: "Wij hebben deze mogelijkheid aangegrepen door een nieuw bediengebouw op te nemen in onze aanbieding. Dit nieuwe bediengebouw – van waaruit straks beide kolken, de pompen en het aflaatwerk worden bediend - wordt energiezuinig, toekomstbestendig en sluit aan op het monumentale en landschappelijke karakter van het sluiscomplex."

Details en planning 
Het komende half jaar werkt L2T het ontwerp en het uitvoeringsplan verder uit. Rijkswaterstaat en L2T informeren omwonenden en andere betrokkenen in de zomer van 2017 over de planning en hinder van de werkzaamheden. L2T is een samenwerking tussen TBI-ondernemingen Mobilis (civiele techniek) en Croonwolter&dros (technische installaties). De vertaling van de door deze partners gekozen naam Lock to Twente is 'Sluis naar Twente'.

Werken aan bereikbaarheid
Het project Uitbreiding Sluis Eefde is onderdeel van het programma Sluizen van Rijkswaterstaat. Binnen het programma werkt Rijkswaterstaat aan zes sluizen voor een vlotte en veilige doorgang voor de Nederlandse scheepvaart: Keersluis Limmel, 3e kolk Beatrixsluis, Zeetoegang IJmond, Uitbreiding Sluis Eefde, de Afsluitdijk en Zeesluis Terneuzen. In de regio Oost-Nederland werkt Rijkswaterstaat van 2015 tot en met 2020 aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. Dit doen we onder andere door onderhoud te plegen aan bruggen, sluizen, gemalen en oevers, door het verruimen van de vaargeul van het kanaal naar een klasse Va en door het bouwen van een tweede sluis bij Eefde.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties