header

dinsdag, 22 november 2016 08:40

Stroomlijn Nederrijn/Lek bijna afgerond

De bovengrondse werkzaamheden voor Stroomlijn Nederrijn/Lek zijn bijna afgerond. De begroeiing in de uiterwaarden langs de rivieren belemmerde bij hoogwater de doorstroming. Na anderhalf jaar voorbereiden startte Rijkswaterstaat in de zomer van 2016 met de uitvoering. Eind 2016 is de voltooiing een feit.

Door smeltwater en doordat het meer regent, krijgen Nederlandse rivieren vaker te maken met hoogwater. De begroeiing en ophopend vuil in struiken, in de uiterwaarden van de Nederrijn en Lek belemmerden de doorstroming van water, waardoor het waterpeil nog hoger werd en het risico op overstromingen toenam.
Daarom verwijderde aannemer BTL, in opdracht van Rijkswaterstaat, samen met eigenaren, beheerders en andere belanghebbenden van de uiterwaarden deze begroeiing. Dit gebeurde op plekken waar de rivier bij hoogwater het snelst stroomt. Zo kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen.

Grootschalig (ecologisch) onderzoek
Project Stroomlijn is een uniek project. Dit komt door het grote projectgebied, waarvan de deelgebieden met elkaar verbonden worden door de rivier. Voordat de uitvoerende werkzaamheden begonnen werden circa zeshonderd gesprekken met belanghebbenden gevoerd, zestien inloopavonden en diverse excursies gehouden. Omdat er ook veel planten en dieren voorkomen, verrichtten we grootschalig ecologisch onderzoek. Hierbij keken we naar de aan- of afwezigheid van plan- en diersoorten en of voorgenomen activiteiten in meer of mindere mate een effect hadden op de leefomgeving van de plant- en diersoorten in het gebied. Hun leefomgeving beperkt zich vaak niet tot de deelgebieden van Stroomlijn, daarom vond het onderzoek ook buiten de projectgebieden plaats.

Hoe nu verder?
De bovengrondse werkzaamheden zijn eind 2016 gereed. Dat betekent dat het zaagwerk en het verwijderen van vegetatie daarmee afgerond is. Om te zorgen dat dit blijvend is, freest Rijkswaterstaat de ondergrondse stobben weg. Hier zijn ze op enkele locaties al mee begonnen. De overige locaties worden de komende maanden of in het voorjaar van 2017 gefreesd. Ook onderzoeken ze of het ze het terrein, met kleine ingrepen, duurzamer kunnen beheren. Verflauwen van taluds, zodat er weides kunnen ontstaan of het creëren van meer oppervlaktewater zijn mogelijke opties. Als blijkt dat deze ingrepen haalbaar en uitvoerbaar zijn, worden de benodigde vergunningen aangevraagd. Kijk op de website Stroomlijn Nederrijn voor meer informatie.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties