header

donderdag, 24 november 2016 15:37

Handreiking Vervormingsgedrag van funderingen op staal

Bij het ontwerpen van een bouwwerk moet al in een vroeg stadium een beslissing worden genomen over de wijze van funderen. Een fundering ‘op staal’, op een betonplaat zonder palen, of een paalfundering? Het type fundering beïnvloedt het gedrag van de constructie. Onzekerheid over het deformatiegedrag van een fundering op staal is waarschijnlijk de reden dat vaak de keuze voor een fundering op palen wordt gemaakt, terwijl een fundering op staal meestal voordeliger is.

Vanuit de behoefte aan een eenduidige werkwijze voor het berekenen van een fundering op staal heeft SBRCURnet een onderzoek uitgevoerd, waarvan de Handreiking Vervormingsgedrag van funderingen op staal het resultaat is. Het ontwerp van een fundering op staal is een interactieprobleem tussen de geotechnisch adviseur en de constructieve ontwerper. De geotechnisch adviseur stelt de beddingsconstante, de veerstijfheid van de grond onder invloed van belasting, vast. Dit is de input voor het constructief ontwerp. De beddingsconstante is echter geen grondparameter: de grootte ervan hangt af van de grondeigenschappen, de afmetingen van de fundering en van het belastingniveau. Met behulp van een aantal berekeningsmethoden en een stappenplan worden tijdens het ontwerpproces het gedrag en de capaciteit van de fundering bepaald. De berekeningsmethoden variëren van eenvoudige handberekeningen tot gecompliceerde berekeningen met de Eindige Elementen Methode, afhankelijk van de complexiteit van de constructie en van de grond.

Stappenplan
Deze publicatie is opgesteld om de methoden toe te lichten waarmee het vervormingsgedrag van staalfunderingen op een betrouwbare wijze kan worden bepaald. Om het overleg tussen geotechnisch adviseur en constructeur in kaart te brengen is een stappenplan ontwikkeld. Daarnaast wordt een veiligheidsanalyse gepresenteerd. De hiervoor gebruikte methode is gebaseerd op de toepassing van partiële factoren op de beddingsconstante en is in dat opzicht in overeenstemming met de Eurocode, maar wijkt af van de in NEN 9997-1 aangegeven methode.
Deze publicatie is niet beperkt tot traditionele staalfunderingen in zand, maar geeft ook aan hoe om te gaan met het gedrag in slappe lagen. De publicatie is beperkt tot voornamelijk quasi-statisch belaste constructies. In deze handreiking is een aantal volledig uitgewerkte voorbeelden opgenomen. Daarmee is deze publicatie niet alleen een ontwerptool, maar is het ook de basis voor een goede afstemming tussen de geotechnisch adviseur en de constructeur en daarmee voor een goed ontwerp van het gehele bouwwerk.

Bestellen
De Handreiking Vervormingsgedrag van funderingen op staal (122 pag., A4-formaat) is online en in gedrukte vorm beschikbaar via www.sbrcurnet.nl.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties