header

dinsdag, 29 november 2016 15:27

Beverdam verspert doorstroming van het water

Ter hoogte van de Voordtstraat in Beugen ligt een beverdam in de waterloop van het waterschap. De bever legt deze dammen aan om het waterpeil te laten stijgen. Belangrijkste reden is dat zo de ingang van zijn hol onder water blijft. De bever woont zelf dus niet in de dam, maar in een oeverhol of burcht. In de Oeffeltse Raam zijn inmiddels door de droge zomer 4 dammen aangelegd door de bever. Een daarvan belemmert de doorstroming en zorgt voor wateroverlast in natte periodes op aanliggende percelen. Het waterschap wil dit voorkomen en heeft toestemming gekregen om de beverdam te mogen verwijderen.

Bevers zijn een beschermde diersoort en van groot belang voor de natuurwaarden in ons gebied. Op meer dan 30 plekken heten wij hen ‘van harte welkom’. Tegelijkertijd kunnen de bevers ook voor problemen zorgen. Daarom hebben de Brabantse waterschappen in overleg met provincie Noord-Brabant een beverprotocol opgesteld. Hierin staat beschreven welk afwegingskader het waterschap hanteert en wat de handelwijze is bij ingrijpen op locaties met bevers. Het doel van het protocol is om zorgvuldig en transparant te kunnen werken conform de Flora- en faunawet. Echter om nu schade en wateroverlast op de locatie te voorkomen is ontheffing gekregen om in deze situatie te kunnen grijpen. De dam aan de Voordtstraat wordt donderdag verwijderd.

Permanente oplossing
Deze maatregel is nu noodzakelijk om er voor te zorgen dat er bij grotere afvoer geen schade optreedt aan aangrenzende landbouwpercelen. Het waterschap heeft al takken verwijderd en werkt aan een permanente oplossing. Om er voor te zorgen dat de bever zijn ruimte in de natuur kan innemen zonder dat dit problemen veroorzaakt voor de afwatering, is samenwerking met de Zoogdiervereniging belangrijk. We zien de bever namelijk steeds vaker in ons gebied. In 2010 waren er ruim 20 waarnemingen. In 2015 waren het er al meer dan 170. Het bijgevoegde kaartje laat het aantal ‘beveractiviteiten’, dit zijn o.a. knaagsporen, burchten, dammen maar ook levende bevers, goed zien.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties