header

donderdag, 01 december 2016 10:08

Heijmans beëindigt samenwerking in Energiefabriek Tilburg

Heijmans en Waterschap De Dommel zijn na constructief overleg overeengekomen dat zij hun samenwerking bij de Energiefabriek Tilburg beëindigen. Het Waterschap neemt de installatie per 1 december volledig over van Heijmans en wordt vanaf dan zelf verantwoordelijk voor de bediening, onderhoud en verdere optimalisatie ervan.

Het betekent dat Heijmans vanaf dan geen financiële en operationele verantwoordelijkheid meer heeft voor de Energiefabriek die sinds juni 2016 zuiveringsslib inneemt en energie produceert.

Duurzame energie
De Energiefabriek heeft als doel om al het zuiveringsslib uit het beheergebied van De Dommel te behandelen. Om dit doel te bereiken zijn hoogwaardige technologieën toegepast. De installatie reduceert het volume zuiveringsslib en produceert biogas, waarmee duurzame energie wordt opgewekt. Op deze manier voorziet de Energiefabriek in haar eigen energieverbruik en draait energieneutraal. Het biogas dat overblijft na de productie van energie wordt geleverd aan naastgelegen afvalverwerkingsbedrijf Attero.

Contract en bouwproces
Voor het ontwerp en de realisatie van de installatie sloten Heijmans en Waterschap De Dommel in 2012 een contract dat ook voorzag in het vijftienjarig onderhoud ervan. Ook werd vastgelegd dat de volledige verantwoordelijkheid voor ontwerp, realisatie, onderhoud en exploitatiekosten bij Heijmans zou komen te liggen.
Gedurende de ontwerp- en realisatiefase hebben beide partijen verschillende gesprekken gevoerd over de uiteindelijke uitvoering en het juist functioneren van de installatie. Hoewel deels overeenstemming werd bereikt, is op een aantal punten ook besluitvorming afgedwongen via arbitrageprocedures. Op basis daarvan is de samenwerking in eerste instantie voortgezet. Na heroverweging hebben beide partijen alsnog gezamenlijk geconcludeerd de samenwerking te willen beëindigen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties