header

donderdag, 01 december 2016 10:22

Fugro tekent ontwerpcontract gebied Ooijen-Wanssum

Fugro ondertekende op 18 november het contract voor de uitvoering van het ontwerp van de groene en harde kaden in het projectgebied Ooijen-Wanssum en alle aanverwante onderzoeken die inzicht geven in de samenstelling en het gedrag van de ondergrond.

De waterbouwkundige adviseurs van Fugro zetten naast traditionele onderzoeken zoals sonderingen en boringen ook innovatieve technieken in. Zo wordt elektromagnetisch onderzoek gecombineerd met grootschalige infiltratiemetingen en HPT-sonderingen. Deze worden uitgevoerd om slimmer en beter invulling te geven aan de waterveiligheidsopgave.

Rivierverruimende maatregelen
Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum worden rivierverruimende maatregelen gecombineerd met de aanleg en/of versterking van circa 20 km primaire waterkeringen. Deze waterkeringen langs de Limburgse Maas vallen sinds 2005 onder de huidige Waterwet. Daardoor zij moeten voldoen aan de gestelde normen waarmee de waterveiligheid in het gebied wordt geborgd.
Fugro voert de engineering en benodigde onderzoeken uit in opdracht van Mooder Maas, de combinatie van Dura Vermeer en Ploegam, die Fugro al in de tenderfase heeft ondersteund. De gebiedsontwikkeling geeft een nieuwe impuls aan het gebied waarbij de opgaven (onder meer de agrarische en recreatieve gebruikswaarden van het gebied, bereikbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit) vanuit waterveiligheid integraal worden uitgewerkt.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties