header

vrijdag, 02 december 2016 09:53

'Binnenvaart cruciaal voor vermindering CO2-uitstoot'

Meer gebruikmaken van de binnenvaart helpt Nederland in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dit blijkt uit een rapport van adviesbureau McKinsey.

Nederland staat voor een uitdaging. Om een duurzaam toekomstperspectief voor onze samenleving te waarborgen hebben we met elkaar de verantwoordelijkheid om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen. Uit het rapport van adviesbureau McKinsey blijkt dat Nederland haar target, zoals afgesproken in Parijs, niet lijkt te halen. De binnenvaart biedt kansen. Een ladingverschuiving van de weg naar het water levert een CO2-voordeel op van tussen de 60 en 77 procent. Dit gegeven blijft echter te veel onderbelicht, constateert Koninklijke BLN-Schuttevaer.

Verkiezingsprogramma’s
De binnenvaartbrancheorganisatie juicht het toe dat de binnenvaart sterker is verankerd in de verkiezingsprogramma’s van de diverse politieke partijen. Maar de verantwoordelijkheid ligt wat hen betreft breder dan uitsluitend de politiek. Ook het bedrijfsleven en consumenten zijn aan zet. Tijdens het verladersevenement ‘Binnenvaart; iets voor u?’ werd dan ook veel aandacht besteed aan de vergroeningsslag die gemaakt kan worden door een modal shift naar de binnenvaart te realiseren.
Het evenement ‘Binnenvaart; iets voor u?’ maakte deel uit van de vakbeurs Transport & Logistics die deze week werd gehouden in Rotterdam Ahoy. Organisatoren van het evenement, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Bureau Voorlichting Binnenvaart en ABN Amro wisten ruim dertig verladers te interesseren om de mogelijkheden van het vervoeren per binnenvaartschip te verkennen. De diversiteit aan mogelijkheden kwam aan bod, variërend van biomassa, pallets, koelcontainers tot standaardcontainers. Uit de discussie bleek dat prijs en betrouwbaarheid cruciaal zijn, maar dat ook duurzaamheid steeds belangrijker wordt.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Dat het bedrijfsleven meer zicht krijgt op de toegevoegde waarde van binnenvaart blijkt uit het langjarige contract dat Heineken onlangs is aangegaan met Nedcargo. Heineken heeft zichzelf een CO2-loze brouwerij in Zoeterwoude ten doel gesteld en heeft zich gerealiseerd dat de binnenvaart daarom een rol moet spelen in het voor- en natransport. Koninklijke BLN-Schuttevaer streeft ernaar door middel van onder andere de organisatie van events als ‘Binnenvaart; iets voor u?’ meer verladers te overtuigen dezelfde keus te maken.
Parallel hieraan speelt ook het voorlichten van consumenten een belangrijke rol. Op het moment dat eindafnemers inzicht krijgen in de wijze waarop producten getransporteerd worden, kunnen ze dit meenemen in hun afweging voor productkeuze.

Concrete doelstellingen
Het is aan de overheid om een keus voor de binnenvaart zo goed mogelijk te faciliteren. Op Europees niveau zijn daartoe concrete doelstellingen geformuleerd; in 2030 moet 30 procent van het wegtransport verschoven zijn naar water en spoor en in 2050 zelfs 50 procent. Op nationaal niveau zijn echter nog geen duidelijke afspraken gemaakt. Koninklijke BLN-Schuttevaer spoort de overheid aan hier actie op te ondernemen door bijvoorbeeld te kijken naar het ‘kaaimurenprogramma’ dat in België succesvol is uitgerold. Verladers krijgen daar subsidie voor het bouwen van een kaaimuur en conformeren zich daarmee aan de afspraak om een bepaalde hoeveelheid ton lading via het water te vervoeren.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties