header

woensdag, 07 december 2016 13:20

Unieke verbreding gekromde kokerliggerbruggen

In het weekend van 26 en 27 november is gestart met de verbreding van twee bestaande horizontaal gekromde kokerliggerbruggen in het noordelijk deel van knooppunt Holendrecht. Voor zover bekend vindt dit voor het eerst in Nederland plaats. Haitsma Beton leverde voor deze verbreding op maat gemaakte kokerliggers. De grootste uitdaging is om de nieuwe gekromde kokerliggers exact te laten aansluiten op de bestaande kokerliggerbrug.

Omdat de A9 Gaasperdammerweg wordt uitgebreid, is het voor een goede doorstroming van het verkeer ook noodzakelijk om knooppunt Holendrecht uit te breiden. Zo worden onder meer de twee bestaande verbindingsbogen die over de A2 gaan, uitgebreid met extra rijstroken. De uitvoering is in handen van bouwconsortium IXAS (bestaande uit Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure), dat het traject A9 tussen Holendrecht en Diemen uitbreidt.
Haitsma Beton leverde voor IXAS ook al de kolossale prefab brugliggers voor de nieuwe bruggen in de A9 over de Gaasp. Ook nu werd Haitsma Beton weer vroegtijdig bij de planvorming betrokken.

Uitbreiding kokerliggerbrug
De meest eenvoudige oplossing lijkt sloop van de bestaande fly-overs en nieuwbouw, maar bij dit project wegen meer factoren mee dan alleen de kosten. Ook verkeershinder, milieu en bouwtijd spelen een belangrijke rol. Uiteindelijk bleek uitbreiding van de bestaande horizontaal gekromde kokerliggerbruggen de beste oplossing. Uniek, want voor zover bekend is dit nog nooit in Nederland gedaan.
De uitbreiding van de constructie wordt gerealiseerd met kokerliggers aan beide zijden. Deze kokerliggers worden met een druklaag constructief verbonden met de bestaande dekconstructie ter plaatse van het uiteinde van de flappen. Het aantal tussensteunpunten is vijf bij de noordelijke fly-over en zes bij de zuidelijke. De vormgeving van de kokerliggers is afgestemd op die van de bestaande kokerliggerbrug. Dat resulteert in een uiterst slanke detaillering met een hoogte van slechts 800 tot 900 mm, bij een lengte van maximaal 26 meter. De liggers zijn daarbij tevens nog gekromd. De buitenste kokers die de brugranden vormen zijn om esthetische redenen ook nog eens afgeschuind en worden later voorzien van een randelement.

Millimeterwerk
Grootste uitdaging is de aansluiting van de kokerliggers op de bestaande brug en de uiteindelijke toog. De togen van de liggers hebben maar weinig tolerantie: dat is millimeterwerk. De open ruimte aan de onderzijde tussen de kokerliggers en bestaande kokerbrug wordt straks afgewerkt met composietplaten en dat moet resulteren in één vlak plafond. Het heeft de nodige hoofdbrekens gekost om de forse hoeveelheid voorspanwapening in de geringe doorsnede van de ligger kwijt te raken.

Montage
In het weekeinde van 26 en 27 november is de montage van de horizontaal gekromde liggers gestart. "Het was een complexe montage, maar deze is uitstekend verlopen. De passing bleek heel mooi en de opbuiging van de ligger volgt fraai de contouren van het bestaande dek. Wij kijken terug op een geslaagd eerste montageweekend", aldus Jasper Doornbos, projectleider bij Haitsma Beton. Tot medio 2017 zijn er nog vijf montageweekeinden, waarbij telkens een deel van het wegennet beschikbaar moet blijven voor het verkeer.

 

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties