header

vrijdag, 09 december 2016 10:17

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Namens de waterschappen ondertekende Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van waterschap Scheldestromen, op 8 december het Manifest Maatschappelijk verantwoord Inkopen. Dit deed hij tijdens het congres 'Maatschappelijk Verantwoord Inkopen doe je zo!', samen met vele andere bestuurders van (rijks-)overheden in Nederland. Dit eerste MVI-congres werd georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken.

Afgelopen jaar hebben overheden gezamenlijke ambities uitgewerkt op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Deze ambities en afspraken zijn samengevat in een Manifest MVI. De waterschappen gaan de naleving van de afspraken uit het manifest monitoren en toetsen. Op de jaarlijkse MVI-dag worden de resultaten met de andere ondertekenaars van het manifest gedeeld.

Gezamenlijke ambities actualiseren
Op het gebied van maatschappelijk verantwoord of duurzaam inkopen ontwikkelden overheden de afgelopen vijftien jaar al veel initiatieven. De gezamenlijke ambities op dit vlak legden overheden ook vast. Tot 2010 met de Deelnameverklaring Duurzaam Inkopen, waarin het 100 procent toepassen van minimumeisen voor duurzaamheid centraal stond. Na verkennen en vaststellen werd in 2015 het Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen aangeboden aan de Tweede Kamer. Inmiddels lijkt de tijd rijp om deze ambities te actualiseren en in een nieuw Manifest MVI voor 2016-2020 ambitieuzere doelen te stellen.

Voorbeeldrol waterschappen
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) helpt waterschappen en andere overheden om duurzaamheidambities te realiseren, zoals de overgang naar een circulaire economie en een toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Bij de waterschappen gebeurt al veel op het gebied van duurzaamheid en duurzaam inkopen. De waterschappen willen in 2020 bijvoorbeeld minstens 40% van het eigen energieverbruik zelf duurzaam produceren. Lees meer via: https://www.uvw.nl/thema/duurzaamheid/ en https://www.uvw.nl/thema/duurzaamheid/duurzaam-inkopen/.

Focus op verduurzamen infrastructurele projecten
Het verduurzamen van infrastructurele projecten is één van de ambities van de waterschappen, die vinden dat duurzaamheid een vast onderdeel hoort te zijn bij aanbestedingen. En hoe krijg je infrastructuur duurzaam? Door ervoor te zorgen dat duurzame beleidsambities vertaald worden in concrete aanbestedingen en inkoop.
Zo geeft het hoogheemraadschap van Delfland duurzaamheid een prominente plek in projecten. Het hoogheemraadschap presenteert op het congres hoe het duurzaamheidsambities realiseert in de praktijk. Voor een aantal projecten, zoals een poldergemaal, hebben zij de Aanpak Duurzaam GWW en de Omgevingswijzer toegepast. De Aanpak Duurzaam GWW is een praktische werkwijze om duurzaamheid in projecten een plaats te geven en te koppelen aan eigen organisatiedoelen. Opbrengsten vertalen zich in bijvoorbeeld meer duurzame innovatie, energiebesparing en meer doen met minder budget. De Omgevingswijzer is een instrument van Rijkswaterstaat om verschillende belangen overzichtelijk in beeld te brengen. Een verhaal uit de praktijk dus, met specifieke aandacht voor de gebruikte instrumenten, genomen maatregelen en aanbevelingen voor de toekomst.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties