header

donderdag, 15 december 2016 15:36

Een 'hippe' aardbevingbestendige dijk

Aardbevingbestendig bouwen is niet nieuw, maar een aardbevingbestendige dijk bouwen is voor Nederland een nieuw en noodzakelijk fenomeen. In aanwezigheid van Deltacommissaris Wim Kuijken en dijkgraaf Eisse Luijtjens werd gisteren - 13 december - een begin gemaakt met een uniek dijkverstevigingsproject: de dijk Eemshaven-Delfzijl van 12 kilometer lengte.

Daarnaast is sprake van dijkinnovatie met een dubbele dijk en het 'meekoppelen' van natuurdoelen en recreatie en een intensieve samenwerking tussen meerdere partijen (lokale en regionale overheden, Waterschap Noorderzijlvest, RWS en bedrijven). DC Kuijken: 'Wat mij betreft is de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl dus een goed voorbeeld van moderne waterbouw in Nederland, die bijdraagt aan een veiliger Groningen.'

Toekomstbestendig
Met het oog op zeespiegelstijging, klimaatverandering en, specifiek voor de regio, aardbevingen en bodemdaling, is de dijkversterking nodig om ook in de toekomst wateroverlast te voorkomen. Daarmee voldoet de dijk na verbetering in 2019 ook aan de nieuwe veiligheidsnormen die vanaf 2017 gelden voor dijken in Nederland.

Aardbevingbestendig
Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door stalen damwanden in de dijk aan te brengen en de dijk extra te verzwaren. Met specialisten uit de hele wereld en uit landen waar men regelmatig te maken heeft met aardbevingen, zoals Japan en Nieuw-Zeeland, is gekeken naar de omvang van de problematiek en oplossingen daarvoor.

Zwakke laag
Onderin ligt een laag die kan verweken en bij een hevige trilling kan verschuiven, met alle gevolgen van dien. Om te voorkomen dat zo'n laag gaat glijden, worden platen geplaatst. Bij de versteviging wordt voor die platen ruimte ingebouwd, in het geval dat zich een aardbeving voordoet die minimaal een kracht van 5.5 heeft. Niet alle delen van de dijk hebben een een aardbevingbestendige aanpak nodig. Welke delen dat wel zijn, zal gaandeweg het project blijken.

Miljoeneninvestering
De dijkversterking vormt onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, en daarmee onderdeel van het Deltaprogramma. De uitvoering van het project duurt naar verwachting tot eind 2019. Voor het traject Eemshaven-Delfzijl investeert het Hoogwaterbeschermingsprogramma 114 miljoen euro. Het waterschap Noorderzijlvest draagt zelf 9,7 miljoen euro bij. Andere investeerders zijn de Commissie Bodemdaling, de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl. De NAM betaalt de kosten van het aardbevingbestendig maken van de dijk en de commissie Bodemdaling de kosten van de bodemdaling door gaswinning.

Meer dan een dijk
Naast dijkverbetering is er aandacht voor innovatie, ontwikkeling van natuur, recreatie én economie. Bij Delfzijl komt er bijvoorbeeld een stadsstrand en komen er mogelijk windmolens op de dijk. 'Het wordt hartstikke hip en zeker goed vertoeven hier op de dijk', vertelt een woordvoerder van waterschap Noorderzijlvest.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties