header

dinsdag, 10 januari 2017 13:02

Sweco helpt ProRail bij verduurzaming spoorbermen

ProRail beheert ruim 7.021 kilometer spoorberm en is daarmee één van de grootste terreinbeheerders in Nederland. Het bedrijf wil de ecologische functie van spoorbermen versterken. Daarnaast kan bermgroen een grondstof zijn voor biocomposietmaterialen en gebruikt worden voor energieopwekking. Ingenieursadviesbureau Sweco adviseert ProRail hoe ze deze verduurzaming in onderhoudscontracten met aannemers kunnen opnemen.

ProRail is verantwoordelijk voor de instandhouding van plant- en diersoorten rondom de bermen. Spoorbermen spelen een belangrijke rol als leefgebied en als verbindend element tussen natuurgebieden. “In 2030 zijn onze spoorbermen niet alleen de groene zijkanten van het spoor, ze vormen de habitat van (bijzondere) planten en dieren. Het bermbeheer is ecologisch, zodat bijen en andere insecten er hun voedsel kunnen halen”, aldus Pier Eringa, CEO ProRail in het recent gepubliceerd visiedocument ‘Duurzaam Spoor’.

Duurzaam spoorbermbeheer
Sweco analyseert de huidige inrichting en beheer van spoorbermen en verkent de mogelijkheden om deze aan te passen aan bovengenoemde duurzaamheidsdoelen van ProRail. Sweco zoekt samen met ProRail de juiste ‘performance’ voor duurzaam bermbeheer en adviseert over hoe ze dit het beste kunnen opnemen in de onderhoudscontracten met aannemers.
Rudi van Hedel, projectmanager Biomassa & Biobased Economy bij Sweco: “Uit kostenoverwegingen wordt vaak weinig gemaaid en maaisel afgevoerd. Kleinere dieren zijn afhankelijk van de kruidenvegetatie gedurende het groeiseizoen van de planten. Winning van biomassa door vaker maaien kan, mits verantwoord uitgevoerd, samengaan met versterking van de kruidenvegetatie en daarmee de biodiversiteit. De extra biomassa kan gebruikt worden voor duurzame energie en biocomposietmaterialen. Met deze multifunctionele benadering helpen we ProRail een stap te zetten richting hun ambitie om per 2030 CO2-neutraal te zijn.”

Greendeal Infranatuur
Op 1 april 2016 hebben zowel ProRail als Sweco de Green Deal Infranatuur ondertekend met twintig partijen, waaronder de minister van I&M, de staatssecretaris van EZ, infrabeheerders en uitvoerende en kennisleverende partijen. Dit spoorbermproject is een voorbeeld van de wijze waarop infranatuur kan bijdragen aan een duurzamere leefomgeving waar mens en natuur voordeel van hebben.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties