header

woensdag, 11 januari 2017 15:17

Waterschap Rivierenland in innovatief platform

Waterschap Rivierenland neemt vanaf 2017 deel aan het VPdelta-programma en versterkt hiermee haar innovatieve ambities. Dit netwerk van gebiedsbeheerders, wetenschappers, studenten en start-ups vertaalt innovatieve ideeën voor waterveiligheid en waterbeheer naar oplossingen en toepassingen.

Heemraad mevrouw Hennie Roorda van het waterschap en lid van de stuurgroep VPdelta: “We staan met Waterschap Rivierenland voor een grote opgave om de doelstellingen van Hoogwaterbeschermingsprogramma te realiseren. Bij de dijkversterkingen liggen er kansen voor innovatieve oplossingen. In de samenwerking met VPdelta zal hierop de focus liggen. Maar ook bij waterthema’s als zon-op-water, zon-op-dijken, slim Malen, klimaatadaptatie en innovatief aanbesteden verwacht we veel van de samenwerking."

Innovatieve ambities
Waterschap Rivierenland is sterk als ‘launching customer’ en realiseert regelmatig innovatieve projecten met grote impact. Deze ambities worden verstrekt met VPdelta als partner.

VPdelta
VPdeltabestaat sinds 2013 en koppelt wetenschap aan ondernemerschap en maatschappelijk belang en jaagt innovaties na. Door samen te werken met bijna 100 startups en innovatieve MKB’ers levert VPdelta nieuwe en betaalbare oplossingen voor waterbeheer. Eén van de pijlers van het programma is de proeftuin. Hier kunnen ondernemers, watenschappers, studenten en gebiedsbeheeders nieuwe innovatieve kennis en oplossingen testen en demonstreren. Het programma duurt tot eind 2019. Meer informatie is te vinden op deze website: www.vpdelta.nl

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties