header

vrijdag, 20 januari 2017 08:22

Extra zuiveringsstap verwijdert meer microverontreinigingen

Witteveen+Bos, TU Delft, Nijhuis Water Technology, Stowa en Waternet startten in januari 2017 het labschaalonderzoek naar een innovatieve manier om medicijnresten uit huishoudelijk afvalwater te verwijderen. Er wordt onderzocht of de toepassing van een ozon- en actiefkoolfilter (O3GAC), als extra stap in het zuiveringsproces, microverontreinigingen zoals medicijnresten daadwerkelijk kan omzetten in onschadelijke stoffen.

Dit laboratoriumonderzoek vormt een belangrijk element binnen de ontwikkeling van een nabehandeling bij de zuivering van huishoudelijk afvalwater, een van de pijlers uit het aanvalsplan waterkwaliteit binnen het Deltaprogramma Waterkwaliteit en Zoetwater, dat op 16 november 2016 werd ondertekend door de minister van Infrastructuur en Milieu.
Witteveen+Bos werkt samen met Waternet en de Stowa reeds sinds 2007 aan de ontwikkeling van het 1-STEP®-filter (One Step Total Effluent Polishing): een filtratietechniek die op rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) kan worden toegepast bij de nabehandeling van effluent. Om microverontreinigingen zoals medicijnresten nog beter te kunnen verwijderen, wordt nu de toepassing van een ozon- en actiefkoolfilter (O3GAC) verder onderzocht. In de labopstelling van de TU Delft wordt het O3GAC-principe op laboratoriumschaal getest met een kleinschalige proef. O3GAC is een zogenoemde drievoudige barrière, die werkt op basis van oxidatie, adsorptie en biologisch actieve filtratie. De ozon breekt microverontreinigingen in kleine stukjes. Dit kan nog niet in het reeds full-scale toegepaste 1-STEP®-filter. Vervolgens vindt adsorptie en biologische omzetting plaats in het actiefkoolfilter, waardoor de emissie van bijproducten wordt geminimaliseerd. In het vervolgtraject wordt gekeken of er tegelijkertijd stikstof en fosfaat uit het water verwijderd kan worden.

Praktijkonderzoek
Wanneer het labschaalonderzoek op de TU Delft succesvol blijkt, wordt in het najaar van 2017 gestart met een demonstratieproject bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Horstermeer, waar het 1-STEP®-filter al jarenlang succesvol wordt toegepast. Daarbij worden de zuiveringsprestaties van het filter en de ontwerpuitgangspunten in de praktijk onderzocht. Witteveen+Bos verzorgt de projectbegeleiding en zal de uitvoering van het demonstratieonderzoek begeleiden. Ook zal de demonstratieopstelling drie maanden in Vlaanderen bij Aquafin en drie maanden in Duitsland bij Wasser Verband Eifel Rur worden getest met als doel: leren van de toepassing op andere waterzuivering, onderzoeken of internationale inzetbaarheid mogelijk is en kennisdeling.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties