header

maandag, 23 januari 2017 10:31

Rijkswaterstaat bouwt mét de natuur

Overstromingen tegengaan door gebruik te maken van de natuur, in plaats van de natuur te beteugelen. Dat is Building with Nature (BwN). Eind vorig jaar tekenden vijftien partijen een partnership agreement, waardoor het project Interreg NSR Building with Nature nu echt van start kan.

Rijkswaterstaat is de trekkende partner, Egon Baldal de projectleider. We stellen hem vijf vragen.

Wat is Building with Nature?
"Met partners uit Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland, België en Schotland werken we samen om de verdediging tegen overstromingen op een natuurlijke manier vorm te geven. Als we dammen en dijken bouwen, werken we eigenlijk tegen de natuur in. Je kunt een harde dam verstevigen met beton en stenen, maar je kunt het geheel ook inpakken in een laag zand die vastgehouden wordt door planten. Zo blijft de dam stevig door een natuurlijk proces van duinvorming en wordt vaak nog sterker. Binnen BwN verzamelen en monitoren we de effecten van dertien natuurlijke ingrepen. Zij vormen de basis van toekomstige toepassingen."

Kun je een aantal voorbeelden geven van die natuurlijke ingrepen?
"Een mooi voorbeeld is de Zandmotor, een kunstmatig schiereiland voor de kust bij Den Haag. Hier zorgt de natuur voor een veilige kustlijn in de komende twintig jaar. De kust groeit aan op natuurlijke wijze en beschermt ons tegen stijging van de zeespiegel. In een project van onze Schotse partners zijn bomen over de stroom geplaatst, die bij flinke regenval dienst doen als stuw. Op deze manier wordt het water langer vastgehouden en hoeft de rivier niet al het water tegelijk te verwerken. Om de stuw snel te kunnen vervangen als de boom is doorgerot, planten ze er gewoon vijf bomen naast. Een heel andere interpretatie van Building with Nature."

Waarom is het partnership agreement zo belangrijk?
"Rijkswaterstaat is de hoofdprojectleider en daarmee verantwoordelijk voor het gehele project en de EU-subsidie van 3,4 miljoen euro. Om daadwerkelijk gebruik te maken van die subsidie moest er een partnership agreement zijn, een voorwaarde voor gezamenlijke verantwoording over de projectvoortgang en financiën. Anders mochten sommige partners niet starten. Deze overeenkomst biedt dus zekerheid voor de partners, maar ook voor Rijkswaterstaat als hoofdverantwoordelijke."

Wat betekent dit project voor Rijkswaterstaat?
"We hebben binnen Rijkswaterstaat al veel van deze projecten uitgevoerd of zijn er nauw bij betrokken geweest. Door meer algemene basiskennis en het ontstijgen van het pilot- of projectniveau, helpt het ons om dit soort technieken breder aanvaard te krijgen. En dus ook sneller geaccepteerd door bestuurders, beleid en buitenwereld. Daarbij biedt het nieuwe methodes om hoogwater en de effecten van klimaatverandering in de toekomst nog beter te bestrijden."

Hoe zie je de toekomst voor BwN?
"Rooskleurig! BwN is nu nog maatwerk, maar kan bij bredere acceptatie grootschaliger worden ingezet. Dat maakt het goedkoper en zal de betrouwbaarheid verder vergroten. Ik verwacht dat we over twintig jaar eerst kijken naar de BwN-oplossing en als het echt niet anders kan, terugvallen op traditionele methoden."

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties