header

donderdag, 09 februari 2017 10:57

Baggerwerk Vluchthaven Gorinchem

Rijkswaterstaat voert regelmatig baggerwerkzaamheden uit in de Vluchthaven Gorinchem om de vaarweg en ligplaatsen voor de binnenvaart op diepte te houden.

Op dit moment is de diepte van de waterbodem waarop Rijkswaterstaat in het grootste deel van de Vluchthaven gaat baggeren gesteld op 4,7 m -NAP. Vanwege de realisatie van de overnachtingsplaatsen moet de waterbodem in het noordwestelijke deel van de haven gebaggerd worden. Misschien dat in de nieuwe situatie minder slib aanwezig zal zijn in de Vluchthaven.

Op diepte
Rijkswaterstaat heeft onder andere de taak om de vaarwegen en diverse havens op diepte te houden, zodat de scheepvaart vlot en veilig kan doorvaren. De Vluchthaven Gorinchem is in beheer van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft in haar beheerplan een interventiediepte opgenomen voor de waterbodem in de Vluchthaven. De interventiediepte is de diepte van de waterbodem waarop Rijkswaterstaat in de Vluchthaven gaat baggeren. Deze diepte is voor het grootste deel van de haven gesteld op 4,7 m -NAP.

Later dan gepland
In 2017 vinden baggerwerkzaamheden plaats om de haven weer op diepte te brengen. Dit is later dan gepland. De oorzaak hiervan is de aanscherping in de Beleidsregel Niet Gesprongen Explosieven 2e Wereldoorlog (NGE). Daardoor moet eerst onderzocht worden of in de haven nog eventueel explosieven liggen die nog niet gesprongen zijn. Rijkswaterstaat moet het resultaat van het onderzoek afwachten om te weten wanneer er kan worden gebaggerd. Uit het onderzoek blijkt dan ook welke extra maatregelen Rijkswaterstaat eventueel moeten nemen om veilig te kunnen baggeren.

Minder slib
De waterdiepte in de vaargeul richting de Grote Sluis Gorinchem en de huidige ligplaatsen in de Vluchthaven is in de huidige situatie dieper dan het noordwestelijk deel. Voor de aanleg van de vier extra overnachtingsplaatsen in de noordwesthoek van de Vluchthaven Gorinchem moet de waterbodem worden verdiept. Hierdoor is in de nieuwe situatie in de haven mogelijk minder slib aanwezig. In de haven komen wel meer schepen waardoor de waterbewegingen in de haven verandert. Het is nu moeilijk in te schatten of er een toe- of afname van slib elders in de haven kan worden verwacht. Het baggeren op locatie van de nieuwe overnachtingsplaatsen wordt opgenomen in het beheerplan. 
In het beheerplan is opgenomen dat Rijkswaterstaat regelmatig kijkt wat de diepte is van de haven (lodingen). Mocht blijken dat de haven te ondiep wordt, dan zal de haven weer op diepte gebracht worden.

 

Baggerwerk Vluchthaven Gorinchem

 

Rijkswaterstaat voert regelmatig baggerwerkzaamheden uit in de Vluchthaven Gorinchem om de vaarweg en ligplaatsen voor de binnenvaart op diepte te houden.

 

Op dit moment is de diepte van de waterbodem waarop Rijkswaterstaat in het grootste deel van de Vluchthaven gaat baggeren gesteld op 4,7 m -NAP. Vanwege de realisatie van de overnachtingsplaatsen moet de waterbodem in het noordwestelijke deel van de haven gebaggerd worden. Misschien dat in de nieuwe situatie minder slib aanwezig zal zijn in de Vluchthaven.

 

Op diepte

Rijkswaterstaat heeft onder andere de taak om de vaarwegen en diverse havens op diepte te houden, zodat de scheepvaart vlot en veilig kan doorvaren. De Vluchthaven Gorinchem is in beheer van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft in haar beheerplan een interventiediepte opgenomen voor de waterbodem in de Vluchthaven. De interventiediepte is de diepte van de waterbodem waarop Rijkswaterstaat in de Vluchthaven gaat baggeren. Deze diepte is voor het grootste deel van de haven gesteld op 4,7 m -NAP.

 

Later dan gepland

In 2017 vinden baggerwerkzaamheden plaats om de haven weer op diepte te brengen. Dit is later dan gepland. De oorzaak hiervan is de aanscherping in de Beleidsregel Niet Gesprongen Explosieven 2e Wereldoorlog (NGE). Daardoor moet eerst onderzocht worden of in de haven nog eventueel explosieven liggen die nog niet gesprongen zijn. Rijkswaterstaat moet het resultaat van het onderzoek afwachten om te weten wanneer er kan worden gebaggerd. Uit het onderzoek blijkt dan ook welke extra maatregelen Rijkswaterstaat eventueel moeten nemen om veilig te kunnen baggeren.

 

Minder slib in nieuwe situatie?

De waterdiepte in de vaargeul richting de Grote Sluis Gorinchem en de huidige ligplaatsen in de Vluchthaven is in de huidige situatie dieper dan het noordwestelijk deel. Voor de aanleg van de vier extra overnachtingsplaatsen in de noordwesthoek van de Vluchthaven Gorinchem moet de waterbodem worden verdiept. Hierdoor is in de nieuwe situatie in de haven mogelijk minder slib aanwezig. In de haven komen wel meer schepen waardoor de waterbewegingen in de haven verandert. Het is nu moeilijk in te schatten of er een toe- of afname van slib elders in de haven kan worden verwacht. Het baggeren op locatie van de nieuwe overnachtingsplaatsen wordt opgenomen in het beheerplan.

In het beheerplan is opgenomen dat Rijkswaterstaat regelmatig kijkt wat de diepte is van de haven (lodingen). Mocht blijken dat de haven te ondiep wordt, dan zal de haven weer op diepte gebracht worden.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties