header

donderdag, 23 februari 2017 15:15

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld in gebruik

De hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld is in gebruik gesteld door minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) en Tanja Klip-Martin, dijkgraaf van waterschap Vallei en Veluwe. Het is een van de laatste grote projecten in het kader van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier dat Nederland veiliger en mooier maakt.

Tussen Veessen en Wapenveld is de afgelopen jaren evenwijdig aan de IJssel een hoogwatergeul aangelegd met een innovatieve klepconstructie. De geul is 8 km lang en is tussen de 550 en 1.500 m breed. De geul is ontstaan door de aanleg van twee nieuwe dijken op maaiveldhoogte.

Imposant kunstwerk
De hoogwatergeul heeft een inlaat bij Veessen en een uitlaat bij Wapenveld. De inlaat is 800 m lang, 10 m hoog en 40 m breed. “Er zijn hier bijzondere, innovatieve maatregelen genomen”, aldus minister Schultz. “Het gebied Veessen-Wapenveld heeft zijn eigen imposante kunstwerk. Bij extreem hoogwater kunnen de kleppen open. Iedere twee seconden kan er dan een zwembad vol water door. Een spectaculair hoogstandje waarvoor veel internationale interesse is.”
De kleppen worden alleen bij extreem hoogwater, NAP +5,65m, geopend. Naar schatting is dat eens in de tachtig jaar en dan stroomt 1100 m3 water per seconde door het de geul. Het waterpeil van de IJssel daalt dan sterk, van 71 cm bij Veessen tot 5 cm in Zutphen, 35 km stroomopwaarts. Het project is maatschappelijk relevant voor een heel groot gebied. De inlaat heeft zestig stalen kleppen die hydraulisch worden bediend. Dit openen gebeurt met een mobiele ‘powerpack’. Hierdoor hoefde er geen aandrijfmiddelen of elektronica in of rondom de pijlers te worden ingebouwd. Daarmee was de inlaat eenvoudiger om te bouwen, gemakkelijker onderhoudbaar tijdens de levensduur en levert de oplossing meer bedrijfszekerheid en dus veiligheid.

Inrichting gebied
Het ontwerp voor de hoogwatergeul en de gebiedsontwikkeling is gemaakt in samenwerking met diverse partijen: waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat, gemeenten Heerde en Olst-Wijhe, provincie Gelderland, Dienst Landelijk Gebied. Bewoners, agrariërs en belangenorganisaties hebben meegedacht over het ontwerp. Belangrijk onderdeel van het project Veessen-Wapenveld is de gebiedsontwikkeling. Hiervoor werd een samenhangend inrichtingsplan gemaakt. Het gebied is aantrekkelijker geworden door onder andere betere fietsverbindingen, een betere verkaveling en de aanleg van nieuwe natuur langs de westelijke dijk. De gebiedsontwikkeling is deels gefinancierd door de provincie Gelderland samen met de gemeente Heerde. De agrarische functie van het gebied blijft gehandhaafd. Tussen de twee dijken konden vanwege de veiligheid geen woningen en bedrijfsgebouwen blijven staan.

Feiten
- Het gebied is qua grootte gelijk aan een derde van de stad Amsterdam;
- Met meer dan 2 miljoen m3 grond, zand en klei zijn twee nieuwe dijken aangelegd van elk 8 km lang;
- Circa 25 km watergangen;
- Bruggen / gemalen / duikers: 11.000 m3 beton en 1.500 ton wapening;
- Wegverbindingen: 40.000 ton asfalt;
- Projectbudget: € 187 miljoen (incl btw) inclusief grondverwerving;
- Een complete vrijwillige ruilverkaveling in één jaar.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties