header

vrijdag, 24 februari 2017 13:40

HAN en Van Hall Larenstein bekrachtigen samenwerking

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en hogeschool Van Hall Larenstein hebben woensdag 22 februari de samenwerking bekrachtigd, die voorziet in een gedeeld lectoraat Sustainable River Management. Peter van Dongen – CvB Van Hall Larenstein, Diane de Jong - lid CvB HAN en lector Jeroen Rijke tekenden de overeenkomst.

Onder leiding van lector dr. ir. Jeroen Rijke bundelt het Lectoraat Sustainable River Management de kennis van Van Hall Larenstein en de HAN op het gebied van o.a. land- en watermanagement, (aquatische) ecologie en civiele techniek. Via praktijkgericht onderzoek worden studenten voorbereid op een interdisciplinaire manier van werken die past bij de vorming en uitvoering van een toekomstbestendig Nederlands rivierbeheer.

Duurzaam rivierbeheer toepasbaar maken
Het Lectoraat Sustainable River Management richt zich op het toepasbaar maken van duurzaam rivierbeheer en ontwikkelt de daarbij behorende competenties voor professionals in het werkveld. Hiermee draagt het lectoraat bij aan de kennis- en competentieontwikkeling van studenten, docenten en professionals in het werkveld. Dit gebeurt door hoogwaardig praktijkgericht onderzoek, waarin intensief wordt samengewerkt met publieke en private partijen uit het werkveld en andere kennisorganisaties, zoals onderzoeksinstituten, het wo, hbo en mbo.
Bovendien zal het onderzoek van het lectoraat geïntegreerd worden in de bestaande onderwijsprogramma’s Civiele Techniek van de HAN en in de opleidingen binnen het domein Delta Areas and Resources van Van Hall Larenstein. Als zodanig levert het een bijdrage aan het opleiden van professionals die interdisciplinair kunnen werken.

Onderzoeksthema’s
De onderzoeksagenda van het Lectoraat Sustainable River Management richt zich op drie hoofdthema’s:
• Nature based solutions for flood management
• Asset management
• Disaster management
Deze thema’s zijn gekozen omdat ze aansluiten bij de kennisbehoefte uit het werkveld, de internationale state-of-the-art ontwikkelingen in het onderzoek naar rivierbeheer en bij de bestaande expertise en ambities van de HAN en Van Hall Larenstein.

In Living Labs naar duurzaam rivierbeheer
Om te bewerkstelligen dat het onderzoek binnen het lectoraat daadwerkelijk gericht is op (de juiste) praktijkvragen, streeft het lectoraat ernaar om haar onderzoek zoveel mogelijk vorm te geven en uit te voeren op basis van Quadruple Helix. Dit betekent dat het lectoraat hierin actief optrekt met andere kennispartijen, overheden, de private sector en burgers in zogenaamde Living Labs.
Living Labs worden als middel gezien om samen met de verschillende partijen in het werkveld een transitie naar duurzaam rivierbeheer in gang te zetten en/of deze te versnellen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties