header

woensdag, 01 maart 2017 10:40

Normontwerp NEN 5725 gepubliceerd voor reacties

De revisie van NEN 5725 ‘Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek’ heeft in januari geleid tot publicatie van het normontwerp. Marktpartijen hebben de mogelijkheid om commentaar te leveren op de inhoud van de norm. De commentaarperiode loopt tot 21 april 2017. De commentaren worden door de NEN-commissie verwerkt waarna de definitieve norm wordt gepubliceerd.

NEN 5725 is een belangrijk referentiedocument voor uitvoering van bodemonderzoek binnen Nederland. Het doel van de revisie was het actualiseren van deze norm zodat deze aansluit bij (toekomstig) bodembeleid.
Het ministerie van Infrastructuur & Milieu werkt aan de aanpassing van het bodembeleid waarin vooronderzoek verplicht wordt gesteld. NEN 5725 geeft invulling aan dit voorgenomen nieuwe beleid dat per 1 januari 2018 in de Regeling bodemkwaliteit wordt gepubliceerd. Dit heeft gevolgen voor al het bodemonderzoek inclusief partijkeuringen en leidt naast aanpassingen in NEN 5725 ook tot aanpassing van enkele SIKB-documenten.

Wijzigingen NEN 5725
De norm voor vooronderzoek van de landbodem heeft een verregaande revisie ondergaan. In de opzet van het vooronderzoek is een differentiatie aangebracht in de onderzoeksinspanning op basis van de onderzoeksaanleiding. Hierbij varieert de mate van inspanning afhankelijk van de aanleiding.
Hiernaast heeft de normtekst nu een meer procesmatige aanpak met meer ruimte voor de onderzoeker indien de situatie daar om vraagt.
Tot slot komt ook het aspect asbest in de norm aan bod. Het onderdeel vooronderzoek in NEN 5707 (asbest in bodem) en NEN 5897 (asbest in bouw- en sloopafval en puingranulaat) zal komen te vervallen en is opgenomen in NEN 5725. Hiermee wordt al het vooronderzoek nu in één norm bij elkaar gebracht.

Informatie en commentaar
Ontwerp NEN 5725 is tegen betaling verkrijgbaar via de normshop op de NEN website. Belanghebbenden kunnen ook via www.normontwerpen.nen.nl het normontwerp inzien. Eventuele reacties kunnen via deze website tot 21 april 2017 worden doorgeven waarna het commentaar wordt behandeld in de NEN-commissie en een definitieve NEN 5725 wordt gepubliceerd.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties