header

woensdag, 22 maart 2017 10:38

Minder vluchtelingen? Meer klimaatadaptatie!

Migratie en vluchtelingen vormen een belangrijk thema tijdens de formatiebesprekingen voor een nieuw kabinet. Ook overheerste het de verkiezingscampagnes. Veel minder aandacht kreeg klimaatverandering. Echter, klimaatverandering is onlosmakelijk verbonden met migratie. Dit biedt kansen voor een nieuwe regering om beleid uit te stippelen dat juist een brug slaat tussen beide thema’s: migratie tegengaan door landen te helpen zich voor te bereiden op een veranderend klimaat. Bijkomend voordeel: de Nederlandse economie vaart en wel bij! Daarvoor pleit Deltares, het Nederlandse onderzoeksinstituut op het gebied van water en ondergrond, op Wereld Waterdag.

De wereld staat op de rand van de grootste humanitaire crisis in 45 jaar, zei VN-topman Stephen O’Brien onlangs. Oorlog en een periode van aanhoudende droogte zorgen ervoor miljoenen honger lijden en op de op de vlucht zijn geraakt in Nigeria, Jemen en Somalië. Zelfs Trumps Minister van Defensie James Mattis erkent dat klimaatverandering - met zoetwaterschaarste en droogte als gevolg - een grote bedreiging voor vrede kan vormen. Zeker in gebieden waar politieke en sociale onrust al aan de orde van de dag zijn, leiden droogte en watergebrek, via mislukte oogsten, onvoldoende gras voor vee, tot voedseltekorten. Explosieve situaties waarbij oorzaak en gevolg elkaar niet zelden versterken. Gevolg: grote groepen mensen die op drift raken.

Midden-Oosten
Eind vorig jaar noemde Commandant der Strijdkrachten, Tom Middendorp, het Midden-Oosten, en met name Syrië, nog als voorbeeld van een regio waar water- en voedseltekorten als gevolg van klimaatverandering de sociale onrust, de opkomst van extremisme en het gewapende conflict versterken. En wat te denken van een continent als Afrika, waar gewapende conflicten, droogte en honger nu al veelvuldig voorkomen en de bevolking tussen nu en 2050 naar verwachting ook nog verdubbelt tot 2.4 miljard mensen.
Luid klinkt het pleidooi voor de bouw van hoge muren, het sluiten van grenzen en verhoging van het defensie budget. Het is maar zeer de vraag of we met deze maatregelen het beoogde resultaat – verminderde toestroom van vluchtelingen- bereiken. Ook zeggen sommige politici dat Nederland te klein is om klimaatverandering tegen te gaan. Dat – kijkend naar de schaal der dingen - het terugdringen van de Nederlandse CO2-uitstoot (klimaatmitigatie) geen zin heeft. En daarmee zou de kous af zijn.
Maar daarbij wordt over het hoofd gezien dat Nederland veel meer kan betekenen op het onderwerp klimaatverandering dan alleen het voorkomen daarvan. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de verdeling van water op aarde. Nederland -met zijn indrukwekkende kennis en expertise op het gebied van water- kan een zeer relevante bijdrage leveren aan het beter voorbereiden en inregelen van landen en regio’s rekening houdend met de consequenties van klimaatverandering, zoals zoetwaterschaarste en droogte.

Betere en eerlijkere verdeling
Voorspellingssystemen die een betere én eerlijkere verdeling van water mogelijk maken, rekening houdend met weerpatronen, waterbehoeften van verschillende gebruikers en de omstandigheden in het gebied goed in kaart brengen en watervoorraden beschermen, aanvullen of hergebruiken. De export van deze maatregelen gericht op klimaatadaptie – het minder gevoelig maken van samenlevingen voor klimaatverandering - levert niet alleen profijt op voor kwetsbare groepen. Het levert ook nog eens economische baten voor de Nederlandse watersector op.
Uiteraard moet ook Nederland zich inspannen om klimaatverandering op zich tegen te gaan door de eigen CO2-emissies terug te dringen. Maar vandaag 22 maart -op Wereld Waterdag- vragen we aandacht voor een rol die Nederland uitstekend past: inzetten op internationale steun voor klimaatadaptatie. Daar kunnen we op korte termijn echt een verschil maken. Dit is goed voor ontwikkelingslanden, kan migratie terugdringen en daarnaast ook onze eigen (kennis)economie stimuleren.
Minder vluchtelingen, minder druk op defensie en meer economische groei? Werk aan meer klimaatadaptatie! Een belangrijk punt voor de formatie.

Dr. Karen Meijer is onderzoeker bij Deltares; het Nederlandse instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties