header

woensdag, 29 maart 2017 08:50

Kustversterking Schouwen-Duiveland opgeleverd

De kust van Schouwen-Duiveland is veilig. Op 28 maart 2017 werden de drie dijkversterkingsprojecten van het waterschap officieel opgeleverd.

De projecten zijn tussen september 2016 en februari 2017 uitgevoerd op drie plaatsen: Boerderij de Ruyter/Flaauwershaven (lengte 600 meter), Zierikzee/Bruinisse (lengte 600 meter) en Burghsluis-Schelphoek (lengte 1.200 meter). Dijkgraaf Toine Poppelaars van Scheldestromen kijkt terug op een geslaagde samenwerking tussen partijen: “Het is Rijkswaterstaat en het waterschap gelukt om samen met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) dit project snel en binnen budget op te leveren.”

Piping
In 2010 is door het waterschap onderzocht of alle Zeeuwse dijken en duinen voldeden aan de wettelijke veiligheidsnorm. Bij deze drie dijktrajecten was dat niet het geval. Er was sprake van binnenwaartse stabiliteitsproblemen van de dijklichamen en het verschijnsel piping. Piping is kwelwater dat onder de dijken doorkomt en zand en gronddeeltjes uitspoelt, dit kan leiden tot een verzwakking van het dijklichaam. Piping is een probleem bij honderden kilometers dijk in heel Nederland, weet Erik Kraaij van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waar deze kustprojecten deel van uitmaken. “Waterschap Scheldestromen heeft hier laten zien hoe je met elkaar samenwerkt, hoe je je zo optimaal mogelijk voorbereid op de toekomst en Zeeland waterveilig houdt. Een inspiratie voor andere projecten.”

Geotextiel
Om piping tegen te gaan is aan de binnenkant van de dijk filterdoek (geotextiel) aangebracht. Daarnaast is het textiel verzwaard met breuksteen. Het filterdoek voorkomt dat er nog zand of kleideeltjes uitspoelen. Bij het traject Boerderij de Ruyter is de dijk aan de landzijde breder gemaakt en de kruin van de dijk verder naar achter gelegd. De stabiliteit van het dijklichaam is hiermee gewaarborgd. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is geanticipeerd op de nieuwe veiligheidsnorm die vanaf 1 januari 2017 van kracht is.

Projectorganisatie Waterveiligheid
De drie Schouwse kustversterkingsprojecten werden uitgevoerd onder de vlag van de Projectorganisatie Waterveiligheid (POW). Dit is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en het waterschap dat tot doel heeft om kennis te de delen en efficiënter te werken door bij de uitvoering van kustveiligheidsprojecten gebruik te maken van elkaars kennis en expertise. De projecten zijn uitgevoerd en gesubsidieerd in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties