header

woensdag, 05 april 2017 08:24

Veel animo voor Pilots Omgevingsvisie

De aanmelding voor de tweede tranche Pilots omgevingsvisie sloot op 8 maart. In totaal dienden meer dan 25 partijen - gemeenten, provincies en regionale samenwerkingsverbanden - een pilotvoorstel in. Daarnaast meldde een divers gezelschap van overheids- en niet-overheidspartijen zich aan om mee te leren in 'de tweede ring'.

Irma Dekker van het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ is blij met de oogst. "Met de pilots ondersteunen we gemeenten en provincies die alvast stevige stappen willen zetten richting een omgevingsvisie. In de pilots kunnen zij het komende jaar hun kennis en ervaring verdiepen. En delen, met elkaar en met de tweede ring die wij hebben uitgenodigd. Ik ben blij dat ik dat enthousiasme om te leren en te delen terugzie in de aanmeldingen!"

Thema’s inbouwen
Ook Ruimtevolk, dat de pilots zal begeleiden, is blij met het animo voor deelname aan de pilots. Jeroen Niemans: “In veel pilotvoorstellen geven overheden aan dat ze graag in hun omgevingsvisie met thema’s als gezondheid, energietransitie en klimaatadaptatie aan de slag willen. En bijvoorbeeld hoe water- en klimaatopgaven worden vertaald richting een omgevingsvisie.”
”Daarnaast willen veel inzenders aan de slag met een andere manier van werken, met name rond integraliteit, participatie en cultuurverandering. Hoe gaan we samenwerken met andere overheidsorganisaties en hoe betrekken we bijvoorbeeld inwoners en lokale ondernemers bij de planvorming? In de pilots hopen ze daar een werkwijze voor te vinden.”

Van alle kanten
Overigens kwamen de aanmeldingen van alle kanten binnen. Niemans: “We hebben pilotvoorstellen van zowel gemeenten als provincies. Vanuit krimpregio’s en groeiregio’s, van partijen die al actief bezig zijn met een omgevingsvisie en van partijen die nog moeten starten. En ook van regio’s die in een samenwerkingsverband een omgevingsvisie willen opstellen.” Dekker: “Op 8 maart is de aanmelding gesloten. We maken een afgewogen selectie van tien pilots om mee aan de slag te gaan. Bij de selectie streven we naar een gevarieerde groep pilots, met verschillende inhoudelijke thema’s, die ambitie laten zien om op een innovatieve manier aan de slag te gaan, en die in verschillende fasen van het proces zitten. Daarnaast kijken we naar een goede spreiding over Nederland.“

Tot maart 2018
De inschrijvers hebben inmiddels allemaal bericht ontvangen over de planning van de selectie. Eind maart 2017 worden de keuzes gemaakt en medio april 2017 vinden met de geselecteerde pilots intakegesprekken plaats. Daarna wordt de definitieve selectie bekend en gaan de deelnemende overheden een gezamenlijk leertraject in tot maart 2018. We houden alle geïnteresseerden op de hoogte via de pagina Pilots Omgevingswet en via de vakmedia.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties