header

donderdag, 13 april 2017 10:38

Uitbreiding Sluis Eefde: duurzaam, beter!

Rijkswaterstaat heeft een grote duurzaamheidsambitie en het project Uitbreiding Sluis Eefde draagt daaraan bij. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker.

Uit de planstudie bleek dat de winst op duurzaamheid voor de Uitbreiding Sluis Eefde vooral te behalen is door in te zetten op een energiezuinige of -neutrale sluis, gebruik van duurzame materialen en het beperken van het schutverlies. Deze zaken zijn meegenomen in de aanbesteding van het project. Bij de aanbesteding was duurzaamheid een belangrijk EMVI-criterium (Economisch Meest Voordelige Inschrijving), waarop de inschrijvers konden scoren. Hierdoor zijn gegadigden extra gestimuleerd om met goede en innovatieve, maar vooral duurzame oplossingen te komen. De inschrijvers konden scoren op: Gebruik van duurzame materialen en energieverbruik voor transport tijdens de bouw; Energiezuinige of -neutrale sluis; CO²-prestatieladder; Plan voor beperken schutverlies.
Victor Röling, contractmanager aanbesteding, heeft een aantal tips voor andere projecten. "Creëer voor duurzaamheid voldoende ruimte binnen het contract. Durf hierin te investeren, het kan uiteindelijk een hoop opleveren. Bied ruimte binnen het contract voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Planfase en aanbesteding kunnen lang duren. De stand der techniek ontwikkelt door. Oplossingen die eerst onhaalbaar leken, kunnen richting realisatie ineens wel haalbaar zijn."

Andere toepassing Duurzaam Bouwen Calculator
Om de duurzaamheid en milieukosten van aanbestedingen objectief te berekenen en te vergelijken gebruikt Rijkswaterstaat de Duurzaam Bouwen Calculator. Deze calculator berekent alle effecten van het materiaal- en energieverbruik van winning tot aan de sloop- en hergebruikfase en drukt dit uit in een Milieukostenindicator (MKI). Door ervaringen uit voorgaande projecten hebben wij voor het project Uitbreiding Sluis Eefde ervoor gekozen de Duurzaam Bouwen Calculator anders toe te passen. We hebben de onderdelen materiaal en energie losgekoppeld en apart beoordeeld. Hierdoor telde het rendement voor duurzaamheid voor zowel het gebruik van materiaal als het energieverbruik voor transport apart mee bij de beoordeling van de inschrijving. Dit is het eerste project binnen Rijkswaterstaat waar dit is gebeurd. Jan Dirk Voorwinde, technisch manager, tipt: "Het vragen naar duurzame oplossingen moet een vanzelfsprekendheid zijn. We moeten er wel voor waken dat door de hogere investeringskosten duurzame oplossingen niet worden toegepast binnen onze projecten."

Ruimte voor innovatieve oplossingen
Verder is bij de aanbesteding geen ondergrens gehanteerd voor de MKI, maar de concrete MKI-score telde mee in de waardering van de aanbesteding. Hoe lager de waarde van de MKI, des te groter het voordeel op de inschrijfsom. Hierdoor was voor de aannemers de prikkel om het beter te doen dan de concurrent sterker. Daarnaast is voor het project Uitbreiding Sluis Eefde areaal van Rijkswaterstaat buiten het projectgebied beschikbaar gesteld voor oplossingen op het gebied van duurzaamheid. Dit bood marktpartijen letterlijk extra ruimte voor innovatieve duurzame oplossingen.

Duurzaam resultaat
Het project is gegund aan Lock to Twente (L2T). Hun aanbieding scoorde op het gebied van duurzaamheid heel goed voor zowel energie als materiaal. Zij gebruiken voor de bouw van de nieuwe sluis veel duurzame materialen en verrichten de transportlogistiek duurzaam. Daarnaast wordt de tweede sluis energieneutraal. Dit wordt bereikt door de combinatie van een zeer energiezuinig nieuw bediengebouw (A+++) en doordat zonnepanelen de energie gaan leveren om de sluis te bedienen. Een resultaat om trots op te zijn.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties