header

woensdag, 26 april 2017 12:26

CEF-steun voor sluizencomplex Terneuzen

Uit het CEF-programma is € 48 miljoen vrijgemaakt voor de aanleg van een nieuwe en grotere sluis in het sluizencomplex van Terneuzen. Het complex is onderdeel van de binnenwatervaarweg tussen Amsterdam en het kanalenstelsel in België en Noord-Frankrijk. Dat is een van de negen Europese vervoer- en transportcorridors.

Het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband waarin onder andere overheden uit Vlaanderen en Nederland deelnemen.

Betere vaarverbinding en economische impuls
Het sluizencomplex bij Terneuzen is de toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent. Het zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. Eind 2017 wordt binnen het bestaande complex gestart met de aanleg van een nieuwe, grotere sluis die in 2022 klaar zal zijn. Doel is om een vlottere doorstroming en een betere toegang voor de binnenvaart en zeeschepen te krijgen. Daarnaast geeft het project een economische impuls aan zowel de Zeeuwse als Vlaamse regio.

Vlaanderen officiële indiener
Het project werd al in het kader van de jaarlijkse TEN-T-oproep in 2011 geselecteerd voor financiering. Daarna gevolgd door een verkennings- en planfase. Rob de Jong was namens de Afdeling Projectbeheersing Management van Rijkswaterstaat een van de vier leden in de Nederlands-Vlaamse commissie. Deze commissie diende in februari 2015 de subsidieaanvraag voor de realisatiefase bij CEF in. De aanvraag werd gehonoreerd met een bedrag van € 48 miljoen. "Als Nederland zijn wij de tweede begunstigde," legt hij uit, "omdat Vlaanderen de officiële indiener is van de aanvraag. Vlaanderen bekostigt 85 procent van de uitvoering. Het ontvangt dan ook het grootste deel van de subsidie."

Kans op succesvolle aanvraag
Verbetering van Europese infrastructuur was een idee dat volledig aansloot bij de uitgangspunten en doelstellingen van TEN-T en later CEF. De kans op honorering van deze aanvraag was dan ook redelijk groot, zegt De Jong. "Zelf heb ik al sinds de start van TEN-T in 2006 ervaring opgedaan met subsidieaanvragen. Voor iedereen in Europa was dat toen geheel nieuw. Ik heb het met vallen en opstaan moeten leren, maar mijn ervaring is dat kans op succes het grootst is als je een aantal zaken goed in de gaten houdt. Verlies het uiteindelijke doel niet uit het oog. Houd je aan de voorwaarden. Beperk je tot beantwoording van de vragen en ga vooral niet uitweiden."

Grensoverschrijdende samenwerking
Lambert Smeets is nationaal contactpersoon voor CEF. Hij was bij dit project verantwoordelijk voor het regelen van de handtekening van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onder de aanvraag. Hiermee maakt het ministerie duidelijk dat de aanvraag past binnen het beleid van Nederland. Smeets: "Interessant aan dit project is de intensieve, grensoverschrijdende samenwerking met België. De kennis die men opdoet met grensoverschrijdend werken is belangrijk voor heel Europa."

Overheidspartijen
Deelnemende (overheids)partijen zijn:

  • het Vlaamse Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) met daarin de afdeling Maritieme Toegang (AMT)
  • het Havenbedrijf Gent
  • het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
  • Rijkswaterstaat Zee en Delta
  • de Provincie Zeeland (ook namens de gemeente Terneuzen en Zeeland Seaports)

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties