header

vrijdag, 19 mei 2017 11:39

Onderzoek: andere woningbouw voor droge voeten

Hoe kun je bestaande en nieuw te bouwen woningen waterrobuust krijgen? Op Marken is onderzocht welke concrete mogelijkheden er zijn om woningen zo te bouwen dat ze zijn voorbereid op veel neerslag of overstromingen.

Bovendien zijn ze energieneutraal en daarmee zelfvoorzienend. Het rapport Marken boven water, waaraan Rijkswaterstaat ook heeft meegewerkt, is deze week overhandigd aan deltacommissaris Wim Kuijken. Die is, net als Rijkswaterstaat, van mening dat het rapport een inspiratie kan zijn voor heel Nederland. Hij neemt het daarom als voorbeeld op in het Deltaprogramma, dat op Prinsjesdag verschijnt.

Pilot op Marken
Op Marken heeft 1 van de 3 pilots gedraaid waar is gekeken of de waterveiligheidsopgave via een zogeheten meerlaagse aanpak kan worden opgelost. Laag 1 is het versterken van de dijk (dit is voor Marken de gekozen oplossing, Rijkswaterstaat gaat dit realiseren). Laag 2 gaat over het inrichten van de ruimte, zoals waterbewuste woningen die bestand zijn tegen klimaat en overstromingen. Hier ziet dit onderzoek op. Laag 3 richt zich op maatregelen die nodig zijn voor de rampenbeheersing, zoals evacuatie en zelfredzaamheid van mensen. Hiertoe is in 2016 op Marken de grootschalige oefening Waterwolf gehouden.

Waterbewust en energieneutraal bouwen
Het rapport Marken boven water geeft concrete handreikingen voor waterbewust én energieneutraal bouwen op Marken. Er is nagedacht over het aanpassen van bestaande woningen op de werven en in lagergelegen wijken: hoger wonen en woonfuncties verplaatsen naar andere verdiepingen. Daarnaast is gekeken naar nieuwbouw. Naast bouwmethoden wordt in het rapport ook ingegaan op energieneutraal wonen (zelfvoorzienend) en naar gemeenschappelijke voorzieningen op het gebied van energie en drinkwater voor als er hoog water is.
Samen met bewoners werkten de provincie Noord-Holland, het hoogheemraadschap, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, Rijkswaterstaat en de gemeente Waterland aan het rapport.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties