header

dinsdag, 20 juni 2017 13:35

Zeeuwse populatie muskusratten daalt licht

Het aantal muskusratten in Zeeland neemt verder af. Sinds 2006 is er in Zeeland een dalende lijn in vangsten te zien. Steeds meer Zeeuwse vanggebieden voldoen aan de landelijke richtlijn van 0,15 tot 0,35 vangsten per kilometer. In 2016 zijn er in Zeeland 3.117 muskusratten gevangen over 13.900 kilometer waterloop. Dat komt neer op 0,22 vangsten per kilometer. De vangsten zijn met 55 gedaald ten opzichte van 2015. Er zijn geen beverratten gevangen.

Zeeland blijft binnen de landelijk norm. Toch zijn er binnen de provincie verschillen waarneembaar. Op een aantal plekken in de provincie wordt extra capaciteit ingezet om haarden muskusratten te bestrijden. Hierdoor zijn lokaal de vangsten opgelopen. Boven de Schelde zijn 895 muskusratten gevangen terwijl dat er in Zeeuws-Vlaanderen 2.222 zijn. In 2016 werden er 198 bruine ratten en 40 woelratten als bijvangst genoteerd.

Beverratten
Opnieuw zijn er in 2016 geen beverratten gevangen. Dit was in 2009 voor het laatst dat er beverratten gevangen zijn. Sindsdien wordt samen met bestrijders uit Zuid-Holland en Brabant op het Grevelingenmeer scherp in de gaten gehouden of beverratten de provincie binnenkomen. Landelijk neemt het aantal beverratten toe. Deze toename is onder andere te danken aan zachte winters waardoor de beverrat beter kan overleven.

Kerntaak
Het bestrijden van de muskusrat is een kerntaak van het waterschap. Muskusratten hebben het in onze waterrijke omgeving prima naar hun zin en verzetten jaarlijks met gemak twaalf kruiwagens grond. Ze kunnen daarmee de stabiliteit van dijken, oevers en wegen aantasten. De waterafvoer stremt doordat er grote hoeveelheden grond in de waterlopen terechtkomt. Daarnaast plant de muskusrat, met zo’n twintig nakomelingen per jaar, zich snel voort en heeft het dier nauwelijks natuurlijke vijanden. Om die redenen bestrijdt het waterschap muskusratten actief. De beverrat is een minder fanatieke graver dan de muskusrat, maar wordt ook bestreden vanwege schade aan oevers.

Het jaarverslag muskus- en beverratten bestrijding 2016 wordt op woensdag 12 juli in de algemene vergadering van het waterschap behandeld.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties