header

donderdag, 29 juni 2017 10:51

Herinrichting polder Stededijk gereed

Met de onthulling van de tekst ‘Alles heeft zijn tijd’ op de brug vond op dinsdag 27 juni de officiële oplevering plaats van de herinrichting polder Stededijk.

De polder maakt deel uit van de Sliedrechtse Biesbosch en is heringericht tot 49 ha intergetijdengebied. Er zijn kreken aangelegd met een directe verbinding met de Doode Kikvorschkil. Er zijn twee openingen gemaakt in de kade en bestaande sloten zijn uitgegraven tot geulen. Op deze manier keert het getij terug en ontstaat er een waardevol stuk zoetwaternatuur. Een nieuw leefgebied voor planten en dieren.

Verbetering ecologische waterkwaliteit
De Kaderrichtlijn water (KRW)-maatregel is in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door aannemer Martens en Van Oord. Met dit project verbetert Rijkswaterstaat samen met de gemeente Dordrecht en de provincie Zuid-Holland de ecologische waterkwaliteit en krijgt de natuur (Natuurnetwerk Nederland en N2000) een kwaliteitsimpuls.
De natuur kan zich vanaf nu verder gaan ontwikkelen. De verwachting is dat in de oeverzones moerasplanten als riet, grote en kleine lisdodde, kattenstaart, watermunt en grote boterbloem. Daarnaast zullen de spindotterbloem en de bitterveldkers profiteren van de uitbreiding van geschikte oeverzones. Deze planten hebben een zuiverende werking en dragen daardoor bij aan een betere waterkwaliteit. Ondiep water en veel waterplanten zijn een aantrekkelijk paai- en opgroeigebied voor tal van vissoorten. In en op de bodem vestigen zich na enige tijd zoetwatermosselen, waterslakken en tevens zeldzamere vissoorten zoals de winde, bittervoorn, riviergrondel en de kleine modderkruiper. Insecten zullen het gebied ook weten te vinden. Daar zullen libellen bij zijn, zoals de weidebeekjuffer, glassnijder en mogelijk ook de rivierrombout (een grote en bijzondere libellensoort). Daarnaast profiteren reeds aanwezige bevers van deze uitbreiding en verbetering van hun leefgebied.
Het gebied ligt in de gemeente Dordrecht, ten oosten van Dordrecht in de landtong tussen de Beneden Merwede en de Nieuwe Merwede. De gemeente Dordrecht is grondeigenaar van het gebied en is verantwoordelijk voor het beheer van het natuurgebied.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties