header

vrijdag, 07 juli 2017 10:16

Oostelijke Vechtplassen: op weg naar gebiedsakkoord

Ruim twintig bij de Oostelijke Vechtplassen betrokken (semi)overheden, bewoners- en natuurorganisaties en ondernemers hebben de intentie uitgesproken om een groot aantal problemen in dit gebied samen aan te pakken. In een akkoord wordt de ambitie uitgesproken om de komende tien jaar te werken aan een forse kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap, recreatie en toerisme en de leefomgeving.

Dit akkoord moet leiden tot een verdere ontwikkeling van de Oostelijke Vechtplassen tot een aantrekkelijk en toegankelijk gebied, waar mensen graag wonen, werken en recreëren en waar recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken.
Op 6 juli 2017 hebben de bestuurders van de provincies Noord Holland en Utrecht, de gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Plassenschap Loosdrecht e.o. de intentie uitgesproken om in het najaar, na goedkeuring van het gebiedsakkoord en de daarbij behorende financiële bijdragen door de betrokken Provinciale Staten, gemeenteraden en dagelijks en algemene besturen, tot formele ondertekening van het gebiedsakkoord over te gaan.

Gecompliceerde problemen
De Oostelijke Vechtplassen vormen een prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie elkaar ontmoeten. Maar dit gebied kampt al jaren met gecompliceerde problemen. Kwaliteit en beheer van natuur, water en openbare ruimte laten te wensen over. De watersport- en recreatiesector blijven achter en er is een groot baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen. Het oplossen daarvan vormt een enorme uitdaging voor de betrokken overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers van het gebied. Betrokken partijen hebben elkaar opgezocht om samen te zoeken naar oplossingen. Dit gebiedsakkoord moet leiden tot een duurzame verbetering van natuur- en waterkwaliteit en zal een stimulans zijn voor de watersport- en recreatiesector.

Legakkers en nat rietland
De maatregelen uit het gebiedsakkoord zijn onder meer baggeren in de Loosdrechtse Plassen, waarbij de bagger wordt gebruikt om legakkers te herstellen en nieuw nat rietland aan te leggen, het versterken van het recreatief routenetwerk voor varen, fietsen en wandelen, het moderniseren van de recreatiesector, de aanleg van nieuwe natuurgebieden en het verbeteren van de natuur- en waterkwaliteit. De maatregelen uit het gebiedsakkoord zijn soms ingrijpend en raken veel partijen. Er wordt naar gestreefd zo goed mogelijk rekening te houden met de vele verschillende belangen. De projecten uit het gebiedsakkoord worden na ondertekening uitgewerkt. Bij de uitwerking is er volop ruimte voor belanghebbenden om mee te denken.
Voor de financiering van de in het gebiedsakkoord opgenomen uitvoeringsprojecten is in totaal ruim € 77 miljoen benodigd.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties