header

vrijdag, 07 juli 2017 10:37

Optimalisering Bedrijvenregeling

De in 2006 geïntroduceerde Bedrijvenregeling is op een aantal punten aangepast. De Bedrijvenregeling heeft als doel bedrijven financieel te ondersteunen bij de aanpak van de bodemverontreiniging op hun perceel. Met de recente aanpassingen worden de circa 10.000 bedrijven die zich destijds hebben aangemeld, gestimuleerd om alsnog gebruik te maken van de regeling. En wel voordat deze per januari 2024 wordt beëindigd.

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat een bedrijventerrein na sanering een andere bestemming mag krijgen (zoals woningbouw). Verder wordt de afkoop en overdracht van de verontreiniging mogelijk gemaakt en kan er een voorschot worden gevraagd. Ook de einddatum is nieuw: de regeling stopt per januari 2024. Vóór die datum moet een bedrijf aangeven alsnog gebruik te willen maken van de financiële steun; de sanering en financiële afronding moeten dan voor 1 januari 2030 plaatsvinden.

Over de Bedrijvenregeling
De Bedrijvenregeling is een initiatief geweest van de overheid (het Rijk, Interprovinciaal Overleg IPO en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG) in samenwerking met werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Bedrijven konden zich tot 1 januari 2008 aanmelden voor deelname aan de regeling. Bij veel bedrijven bleef het bij het aanmelden: hun verontreiniging werd niet beoordeeld als spoedeisend en saneren was dan ook op korte termijn niet verplicht. Nu de regeling per 1 juli 2017 is geoptimaliseerd, is de Bedrijvenregeling voor een groot deel van deze groep alsnog een interessante vorm van financiële steun.

Communicatie over wijzigingen
Stichting Bodembeheer Nederland en het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond (UP) werken samen in de communicatie over de wijzigingen in de Bedrijvenregeling. Meer informatie over wat er precies is veranderd, is te vinden op hun websites (www.bodembeheernederland.nl/bedrijvenregeling en www.bodemconvenant.nl). Alle bedrijven die zich voor de regeling hebben aangemeld, krijgen bovendien in het najaar persoonlijk bericht over wat er concreet wijzigt. Uiteraard kunnen zij ook informeren bij de gemeente of provincie waar zij hun aanmelding hebben gedaan.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties