header

woensdag, 23 augustus 2017 09:51

Samenwerking voor de lange termijn

Strukton International en Verdygo werken samen om de Verdygo-ontwerp- en bouwtechniek te vermarkten en projecten te realiseren. Op 22 augustus 2017 tekenden Guus Pelzer, bestuurder bij Verdygo en Bert Hoekstra, algemeen directeur van Strukton International een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee is de intentieverklaring die getekend werd op 26 april 2016 omgezet in een strategische samenwerking voor langere termijn. Land&Water heeft in zijn magazine al uitgebreid aandacht besteed aan deze techniek.

Uitgangspunt van de Verdygo-ontwerp- en bouwtechniek is het rioolwater zuiveren op maat tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten. Een Verdygo-rioolwaterzuiveringsinstallatie is flexibel waardoor er ingespeeld kan worden op technologische, demografische en klimatologische ontwikkelingen. Verdygo is bovengronds, modulair en duurzaam en tegen lagere kosten te realiseren. Daardoor is de installatie flexibel op- of af te schalen afhankelijk van de marktvraag en indien gewenst zelfs te verplaatsen bijvoorbeeld naar een locatie dichter bij de afnemer. Innovaties zijn makkelijk door te voeren door het toevoegen van een module zodat snel kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in zuiveringstechnologie zoals fosfaatterugwinning, slibbehandeling of het verwijderen van medicijnen uit afvalwater. Een Verdygo kent een relatief korte voorbereidings- en realisatietermijn en is gemiddeld 20 procent goedkoper dan een traditionele manier van bouwen.

Modulaire concept
De twee partijen werken samen aan het vermarkten en bouwen van rioolwaterzuiveringen volgens het modulaire Verdygo-concept in het Midden Oosten en delen van Europa (met name Scandinavische landen). Michel Bouts, lid van de Raad van Commissarissen van Verdygo: "We maken gebruik van elkaars specifieke kennis, kunde en ervaring bij projecten waar Verdygo een goede toepassing zou zijn. Verdygo geeft advies m.b.t. de toepasbaarheid en system engineering, training en advies op het gebied van onderhoud en opstart van de installaties. Het aansturen vanuit een Centrale Regelkamer behoort tot de mogelijkheden. Strukton zorgt voor de technische haalbaarheidsanalyses, engineering, project management en bouw- en financieringsconstructies. De Raad van commissarissen steunt de samenwerking met internationaal onderscheidende bedrijven om op die wijze nog beter Nederlandse waterkennis te kunnen vermarkten.”

Extreem watertekort
Het Midden-Oosten wordt gekenmerkt door extreem watertekort gegeven de beperkte bronnen gecombineerd met een water intensieve olie- en gaswinningsindustrie en grote bevolkingsgroei. Waterwinning uit zeewater wordt gekenmerkt door een versterkte verzilting van zeewater vanwege de lozing van restproducten. Dit laatste leidt tot lokale afsterving van het zeeflora en –fauna.
Daarnaast is er een toenemende drinkwaterbehoefte als gevolg van uitbreiding en nieuwbouw van stedelijke locaties en water voor groenvoorzieningen in stedelijke locaties. De toename in de waterbehoefte gaat gepaard met een verhoogde aandacht voor duurzaamheid en goedkopere technologieën en flexibele bouwtechnieken. Het Verdygo-concept biedt hiervoor een praktische en goedkope oplossing.

Toegevoegde waarde
Strukton voert al langer projecten uit in het Midden-Oosten en heeft de toegevoegde waarde van het Verdygo-concept voor deze regio herkend en erkend. Dit heeft geleid tot het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst vandaag. Bert Hoekstra, algemeen directeur bij Strukton : “Onze kennis van en jarenlange betrokkenheid in het Midden-Oosten, gecombineerd met een Nederlandse innovatie als Verdygo, zorgt voor volop nieuwe kansen op het gebied van duurzaamheid. Daarbij kunnen wij door het bundelen van onze krachten perfect inspelen op de behoeften in de regio.”
Het moederbedrijf van Verdygo, Waterschapsbedrijf Limburg, is launching customer van het Verdygo-concept. Op de zuivering in Roermond is de complete aanvoerinstallatie bestaande uit het opvoergemaal en vuilroosters vervangen. Op de zuivering in Simpelveld is de biologische zuivering inclusief slibindikking vervangen. Deze twee projecten vormen samen een blauwdruk van een complete zuivering volgens Verdygo-concept.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties