header

maandag, 28 augustus 2017 12:31

Tentoonstelling Afsluitdijk in het Zuiderzeemuseum

De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit zee en het IJsselmeer. Na ruim tachtig jaar is de dijk aan vernieuwing toe. Dat is nodig om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen overstroming vanuit zee en het IJsselmeer. RWS werkt van 2018 tot en met 2022 aan de vernieuwing van de Afsluitdijk. In aanloop hiernaartoe is in het Zuiderzeemuseum een expositie te zien over de geschiedenis en de toekomstplannen van de Afsluitdijk.

Al in 1667 waren er plannen om de Zuiderzee af te sluiten van wat toen nog de Noordzee genoemd werd. "De techniek was toen nog niet zover om het uit te kunnen voeren", zegt Margo van Staveren (MN). Van Staveren is vanuit RWS betrokken bij de totstandkoming van de expositie. De grote stormvloed van 1916, waarbij op tientallen plaatsen rond de Zuiderzee dijken doorbraken, vormde de directe aanleiding voor de aanleg van de Afsluitdijk. In 1932 werd de bouw afgerond.

Sinds die tijd zijn de omstandigheden veranderd. De zeespiegel stijgt, de golven worden zwaarder en de wateraanvoer vanuit de IJssel kent grotere pieken. De ingenieurs van vandaag vernieuwen de dijk op eigentijdse wijze. Zeewater mag bij extreme weersomstandigheden over de dijk slaan zonder gevaar op te leveren. Nieuw zijn de enorme pompen bij Den Oever. Deze maken extra afvoer van IJsselmeerwater naar de Waddenzee mogelijk. "We gaan het publiek in de komende periode vertellen waarom de dijkversterking nodig is. Ook willen we de dijk internationaal positioneren als het symbool van de Nederlandse strijd tegen het water", zegt Van Staveren.

Permanente aandacht
Deze ambities sluiten goed aan bij het streven van het Zuiderzeemuseum om de Afsluitdijk bij het (internationale) publiek nog meer onder de aandacht te brengen. Het initiatief van Van Staveren om een samenwerking aan te gaan werd dan ook van harte verwelkomd. Zo ontstond de expo 'Een dijk voor het leven'. Het museum wil permanent meer aandacht besteden aan de Afsluitdijk. Femke van Drongelen, hoofd presentaties en educatie van het museum zegt: "De komst van de dijk veranderde het leven van de mensen in het Zuiderzeegebied enorm en is daarom van wezenlijk belang voor het verhaal dat we vertellen in ons museum. Ons verhaal focust op het leven voor en na 1932." Rijkswaterstaat en het Zuiderzeemuseum onderzoeken of de nu opgezette samenwerking in de toekomst kan worden uitgebreid.

De inhoud van de expositie is grotendeels samengesteld door het museum, in overleg met Van Staveren. Van Drongelen: "We laten bezoekers door middel van klokken zien op welke tijden de dijken bij de verschillende dorpen doorbraken. Ook kun je via oude telefoonhorens geluidsfragmenten van koningin Wilhelmina beluisteren. Ze heeft in de dagen na de ramp in 1916 veel voor de bevolking ter plaatse betekend." De vorstin bezocht in de nasleep van de ramp de getroffen gebieden. Toen ze hoorde dat er een meisje geboren was, werd ze haar peettante en kwam ze ieder jaar bij het meisje op bezoek.

De expo geeft verder informatie over de aanleiding voor de aanleg van de Afsluitdijk, over de periode van de aanleg én over de toekomstplannen. Verder kunnen bezoekers in het water-doe-park 'Waterwerken' onder meer zelf de stroming van water regelen en met bootjes naar de in het park aangelegde eilanden Urk, Wieringen en Pampus varen.

Geopend
De expositie in het Zuiderzeemuseum is geopend in de eerste week van juli en is tot en met 29 oktober 2017 te zien in het buitenmuseum. RWS’ers kunnen de expositie met 25 procent korting bezoeken. Deze korting geldt voor maximaal vier personen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties