header

woensdag, 20 september 2017 10:01

Introductie Deltaprogramma Ruimtelijke adaptie

Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van waterveiligheid, zoetwater beschikbaarheid en een klimaatbestendige inrichting. Om de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zo veel mogelijk te beperken, bevat het Deltaprogramma dit jaar voor het eerst een nieuw Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie bevat een planmatige aanpak op lokaal en regionaal niveau. Alle gemeenten gaan uiterlijk in 2019 in hun eigen regio een stresstest uitvoeren in samenwerking met de provincies, de waterschappen en het Rijk. Dit om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden voor weersextremen, zodat zij vervolgens de juiste maatregelen kunnen te nemen. Ruimtelijke adaptatie moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van alle fysieke ingrepen in ons land.

Trilogie Deltaprogramma
“We hebben de zwakke schakels in de kust versterkt. We hebben onze rivieren de ruimte gegeven. Maar regen? Gewoon, regen, het water dat ook de laatste weken weer met bakken uit de lucht komt? Of hitte? Waardoor in 2003 in Nederland 1.400 mensen meer overleden dan normaal? We moeten eerlijk zijn: dat hebben we nog niet goed geregeld. Daarom ben ik ontzettend blij dat we vandaag een nieuw hoofdstuk toevoegen. De trilogie van het Deltaprogramma is compleet!” Dat zei minister Schultz op 19 september bij de persconferentie over het Deltaprogramma 2018.

‘Meten Weten Handelen’
In het Deltaprogramma 2018 wordt voor de eerste keer volgens de methodiek van ‘Meten Weten Handelen’ over de voortgang gerapporteerd. Hierbij volgt het Deltaprogramma nauwgezet of externe ontwikkelingen – bijvoorbeeld in het klimaat of sociaaleconomische omstandigheden – aanleiding geven om van richting te veranderen of om vast te stellen dat het Deltaprogramma nog ‘op koers’ ligt.

Toenemende urgentie
Op dit moment ligt het Deltaprogramma goed op schema. Maar er is een extra inspanning nodig om de ruimtelijke inrichting van Nederland tijdig klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Uit nieuwe wetenschappelijke inzichten van het KNMI blijkt dat de toename van neerslag in piekbuien zich mogelijk sneller voltrekken dan tot nu toe in de deltascenario’s is aangenomen. De urgentie voor het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie neemt daarmee toe.
Ook blijkt dat de voorspelde zeespiegelstijging mogelijk sneller gaat. Volgend jaar brengt het Deltaprogramma 2019 de mogelijke impact van de versnelde zeespiegelstijging concreter in beeld.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties