header

vrijdag, 22 september 2017 10:21

Versterking Houtribdijk Lelystad-Enkhuizen gestart

Vandaag is het startsignaal gegeven voor de versterking van de Houtribdijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen wordt tot 2020 door Rijkswaterstaat en de provincie Flevoland versterkt over een lengte van 25 km.

Bijzonder is dat deze versteviging niet alleen bestaat uit breuksteen en gietasfalt die de aan de kant van Lelystad maar ook uit brede, zandige oevers die de dijk aan de kant van Enkhuizen beschermen. Door de versterking blijft de dijk voldoen aan de veiligheidsnorm voor hoogwaterbescherming. De versterking van Houtribdijk is een van de grootste uitvoeringsprojecten van het Deltaplan Waterveiligheid. Onderdeel van de versterking is ook de aanleg van een nieuw natuurgebied 'Trintelzand' van 270 ha. Ook wordt tegelijkertijd bij Lelystad een nieuw strand aangelegd voor wind- en kitesurfers.
De Houtribdijk functioneert bij storm als een grote golfbreker tussen IJsselmeer en Markermeer. De dijk is daarmee belangrijk voor de waterveiligheid van alle provincies rond het IJsselmeergebied. Na de afronding van het project kan de dijk grotere stormen weerstaan. In het bijzijn van bestuurders en stakeholders uit de regio gaven de directeur-generaal van Rijkswaterstaat Michèle Blom, dijkgraaf Hetty Klavers van waterschap Zuiderzeeland en gedeputeerde van Flevoland Jaap Lodders met de directeuren Hendrik Postma en Ronald Schinagl (van de Combinatie Boskalis/Van Oord) het startsignaal voor de versterking.

Zandige oevers: wereldwijde primeur
Bij Lelystad versterkt Rijkswaterstaat de dijk met asfalt en breuksteen: een natuurlijke steen met onregelmatige vorm. Bij Enkhuizen krijgt de Houtribdijk aan beide kanten brede, zandige oevers. De zandige oevers zijn begroeid en lopen geleidelijk af (ongeveer 70 m boven water, 70 m onder water). Het zand breekt de golven en zorgt zo voor een veilige dijk. Ook vinden planten- en diersoorten hier hun habitat. De toepassing van zandige oevers in zo’n groot zoet binnenwater zonder getijden is een wereldwijde primeur.

Trintelzand
Langs de dijk komt ‘Trintelzand’, een natuurgebied met zandplaten, slikvelden en rietoevers. Geschikt voor mosselen, slakjes en insecten en een kraamkamer voor vissen. De waterdieren zijn voedsel voor vogels zoals kuifeenden, visdieven en futen. Zo ontstaat een gebied vol leven en verbetert – net als met onder andere de aanleg van de Marker Wadden - de waterkwaliteit en het ecologische systeem in het Markermeer.

Afsluiting fietspad
Tijdens de werkzaamheden is er geen directe hinder voor het wegverkeer tussen Lelystad en Enkhuizen, behalve een enkele korte, nachtelijke afsluiting. Wel is het fietspad op de Houtribdijk afgesloten tussen 1 december 2017 en 1 juli 2019. Gedurende die periode stelt de aannemer een pendeldienst in voor fietsers tussen Enkhuizen en Lelystad. In juli en augustus 2018 is het fietspad tijdelijk open.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties