header

maandag, 09 oktober 2017 09:26

Hackathon ‘Duurzame Bodemligging Rijntakken’

Twintig ‘young professionals’ starten op 11 oktober 2017 met de Hackathon ‘Duurzame Bodemligging Rijntakken’. Tijdens een 24-uur durende Hackathon gaan zij in vier groepen de strijd aan en buigen zich over een complexe uitdaging op het gebied van rivierbeleid en rivierwaterbouwkunde. De teams pitchen hun oplossingen en adviezen op 16 oktober voor een gerenommeerde vakjury. De oplossingen worden beoordeeld door zes juryleden, waaronder bestuurders en directeuren van verschillende organisaties, die werkzaam zijn in het vakgebied van rivierbeleid en rivierwaterbouwkunde.

Arcadis werkt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (DGB, DGRW en Rijkswaterstaat) mee aan het MIRT-onderzoek ‘Duurzame Bodemligging Rijntakken’. Dit onderzoek gaat over de voortschrijdende bodemdaling in het zomerbed van de rivier en het bedenken van maatregelen om dit proces tegen te gaan. Deze maatregelen moeten voldoende economische-, maatschappelijke- en natuurwaarde opleveren en als het kan ook een zo breed mogelijk draagvlak bij de stakeholders hebben. Dit vraagt om een integrale aanpak waarin beleid, natuur, technische rivierwaterbouwkundige kennis, sociaaleconomische aspecten en een gezonde dosis creativiteit en ondernemerschap samenkomen. Michael van de Paverd van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu: “Water en klimaatbeleid zijn de uitdagingen van de generaties na ons. Bij het bedenken van oplossingen kan de nieuwe generatie waterprofessionals ons uitstekend helpen’’.

Voortschrijdende bodemdaling
Een rivier heeft veel belangrijke functies. Door menselijke ingrepen door de eeuwen heen krijgen Nederlandse rivieren steeds minder zand en grind uit Duitsland aangevoerd en is het natuurlijke evenwicht in de rivier verstoord. Dit leidt op een aantal plaatsen tot bodemerosie in het zomerbed van de rivier waardoor de waterstanden dalen. Voortschrijdende daling van de bodem van de rivier is een complex en uitdagend probleem met nadelige gevolgen voor onder andere scheepvaart, natuur en zoetwaterwinning. Hiervoor oplossingen bedenken, zodanig dat functies van de rivier behouden en versterkt kunnen worden, vraagt om een multidisciplinaire aanpak.

Naar voortschrijdende bodemdaling in de rivier is al veel onderzoek gedaan. Het is een populair en internationaal aansprekend onderwerp. Alleen laat een rivier zich lastig ‘temmen’ en ‘voorspellen’.“Langs een rivier spelen ook vele belangen”, vertelt Vivian van den Bosch van advies- en ingenieursorganisatie Arcadis. "Dit maakt het uitdagend om tot een breed gedragen maatregelenpakket te komen."

Ateliers
Binnen het MIRT-onderzoek worden vijf ateliers georganiseerd. In deze ateliers denken stakeholders mee over de op te lossen problemen, mogelijke oplossingen en de consequenties daarvan. Hierbij staat een duurzame ontwikkeling van de rivierbodem op de korte (5 à 10 jaar) en lange termijn (10 à 50 jaar) centraal. Tegelijkertijd wordt de Hackathon met Young professionals georganiseerd. Vernieuwende en prikkelde ideeën worden meegenomen in het vierde en vijfde atelier. Van de Paverd: ”We nemen de resultaten serieus en hebben hoge verwachtingen van onze young professionals. Twintig jonge collega’s krijgen de kans mee te denken over hun eigen toekomst en de besluitvorming hierover te beïnvloeden.”

Programma
Het programma start met een introductie en kennismaking op 5 oktober 2017. Aansluitend is er een excursie naar de Langsdammen bij de Waal. De daadwerkelijke Hackathon start op 11 oktober 2017 in de Reehorst in Ede, waar de deelnemers ook overnachten. Zo kunnen ze zich twee dagen lang volledig richten op de opdracht.
Het wordt een uitdagend programma, waarin elementen van SCRUM, Value Management, creatieve werkvormen en modelberekeningen worden ingezet om snel tot resultaten te komen. Van den Bosch is benieuwd of de young professionals met andere en vernieuwende ideeën komen. “Bijvoorbeeld doordat ze vrijer denken dan de professionals die een bepaald belang vertegenwoordigen.’’
De eerste avond wordt er ook een diner pensant gehouden. We hebben daarvoor tien enthousiaste experts uitgenodigd. “Experts die al geruime tijd actief zijn op het gebied van rivierkunde, scheepvaart, natuur en ruimtelijke kwaliteit’’, legt Van den Bosch uit. “Het doel van het diner pensant is om te inspireren, geïnspireerd te worden en dat de deelnemers kunnen reflecteren op de verschillende belangen die er spelen.’’

Programma 
5 oktober Excursie Langsdammen
11oktober Hackathon dag 1
11 oktober Diner Pensant
12 oktober Hackathon dag 2
16 oktober Pitchmiddag

Na de Hackathon bereiden de deelnemers zich voor op de pitchmiddag 16 oktober 2017, waarin ze de plannen voorleggen aan vooraanstaande juryleden. Van de Paverd: “Goede ideeën krijgen een plaats in het vervolg van het MIRT-onderzoek.” Het winnende team mag een pitch houden voor de verschillende stakeholders. Er zijn gemotiveerde deelnemers geselecteerd met verschillende achtergrond, kennis en vaardigheden, maar wel met interesse in vakgebieden als integraal waterbeheer, riviermorfologie, beleid, omgevingsmanagement, planprocedures of waterbouw. De deelnemers bestaan uit trainees, promovendi en studenten, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en verschillende universiteiten.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties