header

maandag, 30 oktober 2017 12:10

Waterschap legt natuurvriendelijke oevers aan

Waterschap Scheldestromen start in november met de aanleg van natuurvriendelijke oevers bij Retranchement, Terhofstede, Sluissche Veer (Kanaalweg) en ten noorden van Sluis (Wielingen). Over een lengte van ongeveer 2.000 m verbreedt het waterschap de huidige waterloop. De grond die daarbij vrijkomt wordt hergebruikt op (landbouw)percelen in de buurt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Romers Grondverzet uit Zwijndrecht en nemen ongeveer zes weken in beslag.

Het gebied is onderdeel van de ecologische verbindingszone tussen Retranchement en de Aardenburgse Havenpolder. Omdat in dit gebied de boomkikker voorkomt is de periode van uitvoering hierop afgestemd en starten de werkzaamheden vanaf november.
Eerst wordt het talud opgeschoond en worden bomen gerooid en struiken verwijderd. Bij het graven van de oevers komt in totaal zo’n 32.000 m³ grond vrij. Naar verwachting wordt per dag 1.000 tot 1.500 m³ grond verzet. Deze grond wordt op nabij gelegen (landbouw)percelen verwerkt. Het waterschap neemt maatregelen om de werkzaamheden en het bijbehorende grondtransport veilig te laten verlopen. Er worden tijdelijk omleidingsroutes ingesteld. Tijdens de weekenden worden omleidingsroutes opgeheven en zijn wegen gewoon toegankelijk. Volgens planning duren de werkzaamheden zo’n zes weken. Regen kan het werk vertragen.

Natuurvriendelijk
De waterlopen die verbreed worden, krijgen flauwe oevers met een geleidelijke overgang van land naar water. Hierdoor wordt er naast de watervoerende en waterbergende functie ook nadrukkelijk rekening gehouden met de ecologische functie. In de verschillende waterdieptes groeien en leven namelijk verschillende waterdiertjes en plantjes. Volgens de wetgeving Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft het waterschap de opgave om de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee de ecologie van het watersysteem te verbeteren. Voor de wetgeving Waterbeheer 21ste eeuw (WB21), levert de verruiming van de waterlopen een capaciteitsvergroting van het watersysteem op om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties