header

dinsdag, 31 oktober 2017 12:37

Kwaliteit bermvegetatie laatste jaren achteruitgegaan

Het is niet heel goed gesteld met de kwaliteit van de planten in onze wegbermen. Tussen 1999 en 2015 onderzocht Rijkswaterstaat de ontwikkeling van de bermvegetatie en daaruit blijkt dat deze monotoner en ruiger is geworden. Met andere woorden: steeds minder soorten bedekken een steeds grotere oppervlakte.

"Tussen 1999 en 2015 controleerden we op een groot aantal plekken langs rijkswegen, steekproefsgewijs, de kwaliteit van de begroeiing in de bermen", legt Peter Jan Keizer (ON) uit. Dit gebeurt elke vier jaar, waarbij de onderzoekers in vakken van 3 x 3 m letten op welke plantsoorten er voorkwamen en hoe groot hun aandeel in het gebied was. De conclusie is dat er minder variatie is en dat de kwaliteit van de vegetatie ook achteruit gegaan is. Zo is bijvoorbeeld de kans op soortenarme grassen- en dichte landrietbegroeiing toegenomen. "Ook hebben we gecontroleerd op het aantal bloemen in de bermen", zegt Peter Jan. De zogeheten bloemenrijkdom bleek bij elke meetrondronde verder te zijn afgenomen.
Deze verslechtering kan volgens de onderzoekers gevolgen hebben voor de totale Nederlandse natuur. Wegbermen ‘dooraderen’ als het ware ons land en vormen het leefgebied van allerlei diersoorten. Uit recent onderzoek in Duitsland bleek dat het aantal insecten in de Duitse natuurgebieden de afgelopen 25 jaar met 75 procent is afgenomen. "Wij hebben bij Rijkswaterstaat geen speciaal meetsysteem om de fauna te meten, omdat dit lastiger is. Maar we weten wel dat dieren direct afhankelijk zijn van de vegetatie. Veranderingen in de vegetatie zie je terug in de insectenpopulaties. Het is aannemelijk dat ook in Nederland het aantal insecten is afgenomen."

Doelstellingen
Rijkswaterstaat streeft ernaar om de kwaliteit van de vegetatie, zoals de biodiversiteit, in wegbermen in stand te houden en op sommige plekken zelfs te verbeteren. Hiervoor zijn volgens de onderzoekers aanvullende maatregelen nodig. Recent is besloten dat er weer intensiever gemaaid zal worden. "Nu zijn we nog op zoek naar mooie bestemmingen voor het grasmaaisel. Het kan bijvoorbeeld als grondstof dienen voor papier en karton. Bovendien kunnen we vaker maaien als de resten hoogwaardig kunnen worden (her)gebruikt." Daarmee ontstaat dan ook weer ruimte voor meer verschillende plant- en dierssoorten. Ook zoekt RWS, samen met de verschillende opdrachtnemers, naar manieren om de contracten, en met name het het groenbeheer beter na te leven. Daarnaast wordt er in de SLA Duurzaamheid 2017-2018 met de maatregel ‘Benutten assets voor biodiversiteit’ bekeken waar en hoe de biodiversiteit op het grondgebied van Rijkswaterstaat versterkt kan worden.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties